Navne

Mindeord om professor emeritus Ole Hasselbalch, jur.dr., dr. h. c.

Efter længere tids sygdom er professor emeritus Ole Hasselbalch d. 26. november sovet stille ind.

Hasselbalch blev cand. jur. fra Københavns Universitet i 1969.  I 1977 erhvervede han lic. jur.-graden ved Aarhus Universitet for afhandlingen ’Ansættelsesret’ og 3 artikler, og i 1980 blev han jur. dr. fra Stockholms Universitet for afhandlingen ’Arbejdsretlige funktioner’, bedømt af blandt andet den internationalt anerkendte professor Folke Schmidt. Som nyuddannet jurist blev Hasselbalch i 1969 ansat i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), hvor han arbejdede indtil 1985 - de sidste 5 år som forskningsleder. I 1986 blev han professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Aarhus, nu Aarhus Universitet. Herudover blev Hasselbalch udnævnt som æresdoktor, dr. h. c., ved the International Institute of Economics and Law i Moskva.

Mens han var ansat hos DA, underviste han på Københavns Universitet, hvor han udviklede Arbejds- og Ansættelsesretten, samt en række arbejdsretlige efteruddannelseskurser sammen med en kollega fra Landsorganisationen i Danmark (LO) (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)). I samme periode tog Hasselbalch initiativ til oprettelse af Arbejdsretligt Tidsskrift, der publicerede afgørelser fra de fagretlige organer. Ved Handelshøjskolen i Aarhus var han én af drivkræfterne bag etablering af erhvervsjurist-uddannelsen. Internationalt var han medlem af den rådgivende komité for International Encyclopedia of Laws (Kluwer Law), den videnskabelige komité for European Employment & Industrial Relations Glossary, redaktionskomitéen for the Journal of the Foreign Legislation and Comparative Law, Moskva, og var dansk repræsentant i the International Society of Labour and Social Security Law.

Hasselbalchs forfatterskab omfatter skarpe artikler i danske og nordiske juridiske tidsskrifter med hans velkendte kritiske og nøgterne pen. Hasselbalch var go-to-forfatteren om emner inden for ansættelses- og arbejdsret, hvilket bevidnes af hans mange bogudgivelser, f.eks. om Ansættelsesbevisloven, Deltid, Tidsbegrænset Ansættelse, Arbejdsbetinget Stress, Arbejdsprocesret (kendt som ’grønspættebogen’ for arbejdsretsjurister), Tillidsmandsret, Lokalaftaler, Foreningsfrihedsloven i kontekst, European Works Councils in Denmark, og Labour Law in Denmark. Hans bog, Foreningsretten, er det ledende værk inden for foreningsret i Danmark. Hans store samlende udtømmende værk, Den Danske Arbejdsret, blev igangsat i 90’erne, og blev trykt i 2009. Værket er herefter løbende opdateret on-line på Arbejdsretsportalen hos Schultz/DJØF, og på Praktisk Arbejdsret hos Karnov. Hasselbalch fungerede som redaktør og forfatter på værkerne lige indtil sin død. Hasselbalchs skrivestil var pertentlig og omstændelig, men til gengæld uhyre præcis, velgennemtænkt og velstruktureret, og med blik for enhver detalje. Der blev aldrig gået på kompromis.

Som underviser var han ambitiøs på de studerendes og på fagets vegne. Hans materialesamlinger og selv-studie-materiale benyttes stadig, og han var altid tilgængelig på mail eller telefon for de studerende. I hans optik ville det være spild af tid at gå i stå på grund af et fagligt spørgsmål.

Hasselbalch var uhyre arbejdsom. Hans intellekt var skarpt og hans klarsyn og juridiske overblik forbilledlig. Hans ind imellem kantede og temmelig direkte stil kunne virke lidt overvældende, men der herskede ingen tvivl om hans høje ambitionsniveau på retsvidenskabens vegne. Hasselbalch var gavmild med feedback og skarpe råd – også gerne uopfordret – til kolleger både på og udenfor instituttet. Man blev altid fagligt klogere af en samtale med Hasselbalch.

I årene på Handelshøjskolen var Hasselbalch kendt som en yderst hjælpsom kollega, der sikrede orden i sagerne vedrørende arbejdstid og arbejdsopgaver for både sekretærer og yngre forskere, og i høj grad bidrog til det kollegiale miljø ved festligheder og fælles arrangementer.

Kort før sin død oprettede han Foreningen Arbejdsretlig Forskningsfond Hasselbalchfonden, hvortil han overdrog rettigheder til de store on-line værker, samt hans arbejdsretlige forskningsbibliotek opbygget gennem et helt liv. Ønsket med fonden er at skabe et fundament for fremtidig arbejdsretlig forskning. Overdragelsen af værkerne til fonden går så fint i tråd med Hasselbalchs hjælpsomhed og hans stadige fokus på kvalitet i retsvidenskaben. Hans værker vil komme retsvidenskabelig forskning til gode også efter hans alt for tidlige bortgang.

Ole vil blive savnet som kollega, som mentor og som ven.

Ære være Ole Hasselbalchs minde.

Af: Natalie Videbæk Munkholm, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.