Lektor Louise Halleskov har fået bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Lektor Louise Halleskov Storgaard har modtaget 2.846.918 kr. til projektet: EU, Denmark and Non-Nationals: An Analysis of the Danish Law Implications of EU Law on Asylum, Border Control and Deportation.

Louise Halleskov
Louise Halleskov. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Projektet har til formål at foretage en dybdegående retlig analyse af de scenarier, der er tilgængelige for Danmark i relation til EU-samarbejdet om asyl, grænsekontrol og udsendelse af udlændinge. Derved skaber projektet et informeret beslutningsgrundlag for den politiske beslutningsproces på disse områder.

De nuværende EU-regler om asyl og grænsekontrol er ikke effektive. Det har stået klart, siden mere end 1 million asylansøgere og migranter i 2015 krydsede Unionens ydre grænser. EU's medlemsstater har derfor siden starten af 2016 forhandlet om en reform af disse regler, og forhandlingerne er nu i den afsluttende fase. Uanset udfaldet er det givet, at danske politikere i de kommende år skal træffe en række svære beslutninger om Danmarks fremtidige deltagelse i EU-samarbejdet om asyl, grænsekontrol og udsendelse af udlændinge. Dette skyldes, at Danmark – i lighed med en række andre medlemsstater – i stadig stigende grad er begyndt egenhændigt at tage initiativer for at kompensere for EU-reglernes ineffektivitet. Flere af disse initiativer er kommet til verden på et uoplyst retligt grundlag og er derfor på kant med EU-retten eller menneskeretten. Den danske grænsekontrol er et eksempel herpå. Et andet eksempel er forslaget om oprettelse af udsendelsescentre uden for EU’s grænser, som regeringerne i Danmark og Østrig er ved at udarbejde i fællesskab.

”De nuværende regler er utidssvarende, da de ikke tager højde for de aktuelle udfordringer, der følger af presset på EU’s ydre grænser og den manglende mulighed for at kunne tilbagesende store grupper af personer, der har fået afslag på opholdstilladelse i EU,” fortæller Louise Halleskov Storgaard om baggrunden for det kommende arbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler bevillinger til forskningsprojekter, som skal være med til at igangsætte banebrydende forskning inden for alle videnskabelige områder og bidrage til at løse nogle af samfundets udfordringer. Louise Halleskov Storgaard fra Juridisk Institut er en af flere bidragsmodtagere fra Aarhus BSS.

Læs mere om Aarhus BSS' bevillinger fra DFF og om Danmarks Frie Forskningsfond.

Læs DFF's pressemeddelelse om dette års bevillinger.