Lektor Louise Halleskov udpeget til at deltage i undersøgelseskommission

Justitsminister Nick Hækkerup har nedsat en undersøgelseskommission i sagen om instruksen vedrørende adskillelse ved indkvartering i asylsystemet, og lektor Louise Halleskov fra Juridisk Institut ved Aarhus BSS er udpeget som medlem.

Louise Halleskov
Louise Halleskov. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og består af:

  • Lektor, ph.d. Louise Halleskov, Aarhus Universitet, medlem af undersøgelseskommissionen.
  • Landsdommer Peter Mørk Thomsen, Østre Landsret, formand for undersøgelseskommissionen.
  • Advokat, ph.d. Torkil Høg, advokatfirmaet Bach Advokater, medlem af undersøgelseskommissionen.

Kommissionen skal undersøge og redegøre for:

  • Myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.
  • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.
  • De involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand og de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet.

På baggrund heraf skal kommissionen vurdere, om der er grundlag for at nogen skal drages til ansvar for, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever i perioden fra 25. januar 2016 og indtil kommissionen blev nedsat.

Det endelige kommissorium kan læses her.