Jura-lektor i Ligebehandlingsnævnet

Lektor i arbejdsret Natalie Videbæk Munkholm er udpeget som medlem af Ligebehandlingsnævnet.

Lektor Natalie Videbæk Munkholm
Lektor Natalie Videbæk Munkholm (Foto: Aarhus BSS)

Fremover vil der således være to medlemmer af nævnet, som i det daglige er ansat på Juridisk Institut på Aarhus BSS, da professor Jens Vedsted-Hansen i forvejen sidder i Ligebehandlingsnævnet og netop er blevet genudpeget for en treårig periode.

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009 med det formål dels at forbedre klagemulighederne i sager om forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet. Dels at skabe en mere ensartet adgang til at få behandlet klager.

Før Ligebehandlingsnævnets oprettelse var der to administrative klagenævn: Ligestillingsnævnet som behandlede klager om forskelsbehandling på grund af køn og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, som behandlede sager om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Sager om alder og handicap m.v. kunne kun behandles ved domstolene.

Ved oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet samlede man alle forskelsbehandlingsgrundene i ét administrativt klagenævn, der har til huse i Ankestyrelsen.

Nævnet består af én formand og to næstformænd, der er dommere, og ni medlemmer, der alle er jurister med særlig viden om de lovområder, som nævnet arbejder med.

En klage afgøres af ét medlem af formandskabet sammen med to nævnsmedlemmer.