Jens Vedsted-Hansen fra Juridisk Institut genudpeget til ECRI

Jens Vedsted-Hansen er genudpeget som medlem af ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) under Europarådet i Strasbourg.

Jens Vedsted-Hansen. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Jens Vedsted-Hansen blev første gang udpeget af den danske regering som medlem af ECRI i 2018. I Strasbourg-lingo er han medlem af ECRI ’in respect of Denmark’ dvs. ikke som repræsentant for den danske stat, men med uafhængig status i kraft af sin menneskeretlige ekspertise.

Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) er et menneskerettighedsovervågningsorgan, som er specialiseret i spørgsmål vedrørende bekæmpelse af racisme, diskrimination (på grund af "race", etnisk/national oprindelse, hudfarve, statsborgerskab, religion, sprog, seksuel orientering, kønsidentitet og kønskarakteristika), fremmedhad, antisemitisme og intolerance i Europa. Den udarbejder rapporter og udsteder anbefalinger til Europarådets medlemslande.

Ud over deltagelse i ECRI’s regelmæssige møder indgår han som medlem i nogle af de ECRI-delegationer, der aflægger monitoreringsbesøg i medlemslandene. Han har desuden repræsenteret ECRI i ekspertudvalg, der udarbejder udkast til anbefalinger fra Europarådets Ministerkomité.

Læs mere om ECRI: European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - Homepage (coe.int).