Glad prismodtager ved Max Sørensen-forelæsningen

Ved årets Max Sørensen-forelæsning blev der uddelt guldmedalje for besvarelsen af en EU-retlig prisopgave. Guldmedaljen gik til Søren Arvig Verdoner.

Guldmedaljen gik til Søren Arvig Verdoner. Foto: Lars Kruse
Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand. Foto: Lars Kruse

Stud.jur. – nu ph.d.-studerende ved Juridisk Institut – Søren Arvig Verdoner, blev belønnet med en guldmedalje for sin prisopgave med titlen: ”Princippet om medlemsstaternes erstatningsansvar for de nationale domstole: Mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet”.

Om prisuddelingen

Uddelingen af medaljer eller bedømmelsen ”accessit” uddeles hvert år, når Aarhus Universitet udskriver prisopgaver. Interesserede kan skrive om et givet opgaveemne og blive præmieret med en pris, hvis opgaven er særligt god.

Guldmedaljens forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis", og bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans. Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld. Accessit-bedømmelsen præmieres ikke med en medalje, men med et kontant beløb.

Årets Max Sørensen-forelæser

Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand, holdt dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: EU-retten og dansk forvaltningsret – udfordringer i den daglige administration.

Hvem var professor, dr.jur. Max Sørensen?

Max Sørensen (1913-1981), var i perioden fra 1947 til 1972 professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet. Max Sørensens fagområder var statsforfatningsretten, folkeretten og EU-retten. I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet. Ved siden af sit professorat var Max Sørensen Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret og dansk repræsentant i en lang række internationale organisationer, herunder FN og Den Europæiske Menneskerettighedskommission og -domstol. Han tog bl.a. initiativ til formuleringen af grundlovens §20 om suverænitetsoverladelse. Max Sørensen nød stor respekt og anerkendelse herhjemme og i udlandet for sin store arbejdsomhed, juridiske ekspertise og anerkendte hæderlighed.

Et område, som optog ham stærkt, var at hjælpe studerende, der ønskede et udenlandsk studieophold. Det er derfor helt i hans ånd, at Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefonds midler bl.a. anvendes til dette. Fonden støtter ligeledes folkeretsinteresserede studerende med scholarstipendier – et slags miniforskningsophold på Juridisk Institut for dygtige studerende, som besvarer prisopgaver i et emne inden for Max Sørensens forskningsfelt.