Bettina Lemann Kristiansen medlem af lovforberedende udvalg

Bettina Lemann Kristiansen er udpeget som medlem af et udvalg nedsat af Justitsministeriet vedrørende retshjælp og fri proces.

Bettina Lemann Kristiansen. Foto: AU foto

Udvalget skal gennemgå de gældende ordninger for retshjælp og fri proces, samt ordningernes samspil med de private retshjælpsforsikringer, og komme med anbefalinger til ændring af ordningerne. 

Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2022.

Se Justitsministeriets pressemeddelelse om udvalget

Se kommissoriet for udvalget