AU’s jurauddannelse får ubetinget positiv akkreditering

AU’s jurauddannelse er godkendt uden anmærkninger frem til 2021. Ingen andre danske universiteter fik fuld akkreditering på både deres juridiske bachelor- og kandidatuddannelse.

Den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse på Aarhus Universitet har netop modtaget en positiv akkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet. Dermed er de to uddannelser godkendt frem til september 2021.

Det er langt fra en selvfølge, at de to instanser godkender universitetsuddannelser uden betingelser, hvilket illustreres af, at ingen af de andre danske universiteter, som skulle akkrediteres i denne omgang, opnåede fuld akkreditering for både deres bachelor- og kandidatuddannelse. Syddansk Universitet er som det eneste universitet institutionsakkrediteret og skal derfor ikke have akkrediteret deres uddannelser særskilt.

”Vi er selvsagt meget tilfredse. Selv om vi havde forventet den fulde akkreditering, er det dejligt, at den nu er i hus, og at kvaliteten og relevansen af vores uddannelser bliver vurderet så positivt,” siger studieleder på Juridisk Institut Per Andersen.

715 ansøgere havde i år jura på Aarhus Universitet som deres førsteprioritet.

Yderligere information

Studieleder Per Andersen
Mail: pa@law.au.dk