Tiltrædelsesforelæsning Nina Holst Christensen

De danske logningsregler og forholdet til EU-retten og menneskeretten

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 22. april 2022,  kl. 13:00 - 14:00

Sted

Aarhus Universitet, Per Kirkeby auditoriet, bygning 1250, lokale 304 Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C

EU-medlemsstaterne, herunder Danmark, har været på en lang og bemærkelsesværdig rejse i EU med hensyn til at kunne pålægge teleudbydere en generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafik- og lokaliseringsdata (logning) vedrørende samtlige teleabonnenter mv. Altså oplysninger over hvem, der ringer til hvem, hvornår og hvor. Teleudbydere logger i forvejen trafik og lokaliseringsdata på deres kunder. Det gør de bl.a. for at kunne fakturere deres kunder. De nationale logningsregler består i at pålægge teleudbydere at logge disse oplysninger for en længere periode, end teleudbydere ellers ville have opbevaret dem, typisk et halvt eller 1 år. EUD og EMD har forskellige tilgange på trods af, at privatlivsbeskyttelsen stort set er enslydende i Chartrets artikel 7 og EMRK artikel 8.