Ph.d. forsvar: Ulovlige aftaler

Om aftaler i strid med offentligretlige forbudsregler eller samfundets moralopfattelse

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 7. november 2022,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, Bartholins Allé, bygning-lokale 1342-455

Kristian Torp forsvarer 7. november 2022 sin afhandling om ulovlige aftaler.

Titlen/emnet for forsvaret

Det offentlig-, proces- og privatretlige samspil i tilfælde af aftalers uforenelighed med den herskende samfunds-, rets- og moralopfattelse

Bedømmelsesudvalg

Professor Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet (formand)

Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet

Professor Anna Nylund, Bergen Universitet

 

Spørgsmål vedr. forsvaret kan rettes til Pia Schytz, pias@law.au.dk