Ph.d. forsvar: Transaktioner i koncerner og varetagelse af koncerninteresser

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 27. november 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, bygning-lokale 1324-025

Julie Bryske Møller Nielsen forsvarer d. 27. november 2023 sin ph.d.-afhandling.

Emne for forsvaret

Moderselskabets kompensation for ulemper påført datterselskabet i forbindelse med samhandel i en koncern

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Mette Neville, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor Hanne Birkmose, Syddansk Universitet
  • Professor Tore Bråthen, BI, Norge