Smart contracts i et aftaleretligt perspektiv

Peter Istrup forsvarer sin ph.d.-afhandling: Smart contracts i et aftaleretligt perspektiv

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 19. november 2021,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, 1324-025 Efter forelæsningen er der reception i frokoststuen bygning 1414, 317

Forelæsningens emne:

”Aftaleretlige spørgsmål forbundet med brugen af smart contracts”.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor, ph.d. Susanne Karstoft, Aarhus Universitet, Danmark (formand)
  • Professor, dr. jur. Henrik Udsen, Københavns Universitet, Danmark
  • Associate professor (lektor) ph.d. Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Loyola University, Spanien