Ph.d. forsvar: Fuldautomatiserede afgørelser i dansk forvaltning – en retlig analyse med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningens artikel 22

Thea Johanne Raugland forsvarer sin ph.d.-afhandling med ovennævnte titel

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 19. august 2022,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, 1342-455. Efter forelæsningen er der reception i frokoststuen bygning 1414, 317

Forelæsningens emne:

”Fuldautomatiseret afgørelsesvirksomhed - dataforordningens artikel 22 og dens selvstændige betydning i dansk ret”.

Bedømmelsesudvalg:

Professor, Helle Bødker Madsen, Aarhus Universitet (formand)

Professor, Henrik Udsen, Københavns Universitet

Professor, Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet