Ph.d. forsvar: Afskedigelse – Processuelle krav

Forskelle og ligheder mellem afskedigelse på det offentlige og det private arbejdsmarked

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 11. marts 2022,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, 1342-455. Efter forelæsningen er der reception i frokoststuen bygning 1414, 317

Mette Søsted Hemme forsvarer sin ph.d.-afhandling: 

Afskedigelse – Processuelle krav
Forskelle og ligheder mellem afskedigelse på det offentlige og det private arbejdsmarked    

Forelæsningens emne

”Forskelle og ligheder mellem de krav, der stilles til afskedigelsesproceduren på forvaltningsretligt og arbejdsretligt grundlag”..

Bedømmelsesudvalg

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

Professor emeritus Stein Evju, Universitetet i Oslo 

Professor emeritus, dr.jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet (formand)