Nordic Sports Law Seminar

Det er et todages seminar fra 28.-29. oktober 2022. Emnet for seminaret er: Beskyttelse af mindreårige i sport. Det bliver afholdt i DGI Byen i København i samarbejde med Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Deltagerne er idrætsjurister fra Europa og hele Norden.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

fredag 28. oktober 2022, kl. 10:00 - lørdag 29. oktober 2022, kl. 13:00

Blandt indlægsholderne er professor, dr.jur. Ulrich Haas (keynote speaker), Zürich Universitet, Schweiz og dr. Björn Hessert (legal Counsel, Court of Arbitration for Sport, Lausanne, Schweiz).

Dette års seminar er organiseret af professor Jens Evald og advokat Lars Hilliger i tæt sam­arbejd­­e med Juridisk Institut, Aarhus Universitet og med økonomisk støtte fra Danmarks Idræts­forbund.

Nordic Sports Law Seminar er forhåndsgodkendt af Advokatrådet, således at deltagelse i semi­nar­­et svarer til 8 kursuslektioner i henhold til reglerne om obligatorisk løbende efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Seminaret afholdes på engelsk.

Tilmeldingsgebyret er 2.800 kr., som inkluderer fuld deltagelse i seminaret inklusiv forplejning.

Tilmelding kan ske online via dette link: https://events.au.dk/nordicsportslawseminar2022.

Deadline for tilmelding er den 13. oktober 2022 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om Nordic Sports Law Seminar 2022 kan fås ved at kontakte professor Jens Evald: je@law.au.dk