Max Sørensen-forelæsningen 2021

Jonas Bering Liisberg, ambassadør ved Danmarks EU-repræsentation, holder dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: Brexit i EU- og folkeretlig belysning.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 11. oktober 2021,  kl. 12:00 - 14:00

Sted

Aulaen

Jonas Bering Liisberg
Jonas Bering Liisberg

Max Sørensen-forelæsningen er et fast årligt arrangement, hvor store personligheder med noget på hjerte og dyb indsigt i folkeret, EU-ret eller forfatningsret gæster Juridisk Institut.    

Brexit i EU- og folkeretlig belysning

Lissabontraktaten, der trådte i kraft i december 2009, introducerede for første gang i EU’s historie en udtrykkelig udmeldelsesklausul, art. 50 i EU-traktaten.

I juni 2016 stemte et flertal af den britiske befolkning for en udmeldelse af EU og indledte dermed en historisk kompliceret proces for både UK og EU, der først fandt en overordnet aftalemæssig løsning knap 5 år senere og endnu i dag volder parterne vanskeligheder.

Forelæsningen vil komme ind på de retlige rammer for et lands udmeldelse af EU og nogle af de juridiske tvivlsspørgsmål, tvister og erkendelser, som Brexit foreløbig har givet anledning til i EU- og folkeretten.

Om Jonas Bering Liisberg

Jonas Bering Liisberg er ambassadør ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU. Tidligere var han direktør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet. Jonas Bering Liisberg har i sin mangeårige karriere i Udenrigsministeriet bestridt forskellige poster. Han har bl.a. som leder af Juridisk Tjeneste været udenrigsministerens juridiske rådgiver og Danmarks repræsentant i sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Jonas Bering Liisberg har i perioder også bestridt stillinger uden for Udenrigsministeriet. Fra 2015 til 2017 var han direktør hos Folketingets Ombudsmand.   

Han er cand.jur. fra 1995 og har en LL.M. fra Harvard Law School fra 2001. 

Prisoverrækkelse og reception

Forud for selve forelæsningen overrækkes vanen tro priserne for dette års Max Sørensen-prisopgaver, hvor studerende hædres for deres særlige opgaver inden for et folkeretligt emne. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”.   

Efter prisoverrækkelse og forelæsning er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen.