Lars Henrik Gam Madsen forsvarer doktorafhandling

om ”Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud”

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

fredag 8. oktober 2021, kl. 13:00 - . kl.

Sted

Auditorium E, bygning 1533, lokale 103, Ny Munkegade 116, Aarhus Universitet

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 13.00 præcis forsvarer professor Lars Henrik Gam Madsen sin doktorafhandling med titlen:

Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud”.

Forsvaret finder sted i Auditorium E, bygning 1533, lokale 103, Ny Munkegade 116, Aarhus Universitet.

De officielle opponenter er:

  • Landsdommer, professor, ph.d. Claus Rohde, Vestre Landsret
  • Professor emeritus, doctor juris Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo

Eventuelle uofficielle opponenter må melde sig til den, der leder forsvarshandlingen, inden den begynder. Lederen kan dog lade senere anmeldte opponenter få ordet, men uden at fratage tidligere anmeldte deres forret.

Afhandlingen er udgivet af Karnov Group og kan erhverves for 1.500 kr. inkl. moms. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan udleveres.