Digitaliseringens betydning for juraen

Seminaret sætter fokus på, hvad digitalisering betyder for ret og retsanvendelse – og dermed forbundet undersøges konturerne af et digitalt medborgerskab

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 26. april 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, Vandrehallen, bygning 1410, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Der indbydes hermed til seminar om Digitalt medborgerskab i retligt lys.

Oplæg ved

Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Den offentlige forvaltning træffer i stadig større grad enkeltafgørelser ved hjælp af data­maskiner. I nogle tilfælde er sagsbehandlingen 100 % automatiseret, og borgerne får deres sager afgjort, uden at et eneste menneske har vurderet deres sag. Hvad der er korrekt rets­anvendelse fastsættes som led i systemudviklingen. Når systemet er udviklet, har for­valt­ning­en i detaljer fastsat, hvad der skal anses for at være gældende ret i alle fremtidige sager.

I oplægget diskuterer Schartum, hvilke udfordringer en sådan automatiseret sagsbehandling skaber for borgernes retssikkerhed. Han spørger også, hvilke nye behov for retssikker­heds­garantier den automatiserede retsanvendelse skaber. Stikordet er systemretssikkerhed.

Professor Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Danmark har en meget ambitiøs digitaliseringsstrategi, og den har ført til store forandringer i den offentlige forvaltning. Kommunikation med offentlige myndigheder er i høj grad digita­lise­ret, der er indført digitale selvbetjeningsløsninger, og afgørelser er automatiseret.

I dette oplæg sætter Lemann Kristiansen fokus på de udfordringer, der møder den enkelte borger i en digitaliseret forvaltning, samt fordele og ulemper ved digitalisering i forvaltning­en set fra et borgerperspektiv. Dette belyses gennem resultater fra en spørgeskemaunder­søg­else om centrale digitale tiltag i Danmark. Herudover sættes dette ind i en samfundsteo­retisk sammenhæng.

Tilmelding foregår via dette link: tilmelding

(klik på linket for at komme til Conference Manager, eller kopier linket og sæt det ind i din browser).

Sidste tilmeldingsfrist er 19. april 2023 kl. 12.00

Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.