Den digitale udviklingsjurist – arbejdsopgaver og udfordringer

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 20. juni 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, William Scharff Auditoriet, bygning 1253, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C(https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort?b=1253)


Der indbydes hermed til seminar om Digitalt medborgerskab i retligt lys.

Seminaret sætter fokus på, hvad digitalisering betyder for ret og retsanvendelse – og konturerne af et digitalt medborgerskab. Seminaret er det andet i en række på fire, der afvikles i løbet af 2023.

Oplæg ved CEO & Director of Digital Compliance Charlotte Bagger Tranberg, Lex Futura & Cookie Information

Mængden af regler, som griber ind i digitaliseringen vokser enormt i disse år. Det betyder, at det ikke længere «bare» er GDPR, der skal efterleves af organisationer. I dag og fremadrettet har stort set enhver form for digitalisering en juridisk side, som indebærer en stigende grad af regeloverholdelse og dokumentation – både i forbindelse med implementeringen af den digitale løsning og i hele løsningens livscyklus. Den stigende mængde regler på det digitale område betyder, at jurister både skal have stigende indsigt i de digitale løsninger og være i stand til at drøfte mulige løsninger med alle led i organisationen – lige fra den allerøverste ledelse over driften til de afdelinger, som initierer de digitale projekter. Regeloverholdelse (eller compliance) er en forudsætning for de digitale medborgeres tillid, som igen er en forudsætning for endnu højere grad af digitalisering. Charlotte Bagger Tranberg tager os med i denne verden set fra en praktikers side.

Oplæg ved projektleder Henrik Bojsen og jurist Vibeke Kahl, Syddjurs Kommune

Danske kommuner har været med til at udmønte forsøgsmidler til afprøvning af kunstig intelligens gennem såkaldte AI-signaturprojekter. Syddjurs Kommune har deltaget i seks projekter, heraf to som lead-kommune.

Henrik Bojsen og Vibeke Kahl tager med GDPR-fokus udgangspunkt i de to projekter og de erfaringer, som de har givet. Det har været store og komplekse arbejdsopgaver, som har fået kommunerne ud i fuld længde i arbejdet med databehandleraftale, risikovurdering og konsekvensanalyse. Fagpressen har vist et af projekterne opmærksomhed, hvilket fik kommunerne til at genoverveje deres deltagelse, og det tværkommunale samarbejde i projekterne har blotlagt, at ambitioner og opgavevaretagelse inden for datasikkerhed varierer fra kommune til kommune. Derudover kan det overvejes, om kommunerne er fagligt stærke nok til at sidde for bordenden, når kunstig intelligens-løsninger skal udvikles, driftes og holdes på sporet i forhold til lovgivning og forordninger.

Tilmelding foregår via dette link: Tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist er 14. juni 2023 kl. 12.00

Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.