Max Sørensen-forelæsningen 2022

Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand, holder dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: EU-retten og dansk forvaltningsret – udfordringer i den daglige administration.

Niels Fenger. Foto: Jasper Carlberg

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 16. september 2022,  kl. 12:00 - 13:30

Sted

Aulaen

Max Sørensen-forelæsningen er et fast årligt arrangement, hvor store personligheder med noget på hjerte og dyb indsigt i folkeret, forfatnings- og forvaltningsret gæster Juridisk Institut.

EU-retten og dansk forvaltningsret – udfordringer i den daglige administration.
Folketingets Ombudsmand Niels Fenger vil gennemgå, hvordan forvaltningsmyndighederne stadig oftere må anvende eller dog inddrage EU-retlige regler og grundsætninger. Han vil også beskrive, hvordan dette nødvendiggør andre fortolkningsmetoder end dem, som forvaltningsmyndighederne er vant til at anvende. Og han vil forklare, hvordan fortolkningen af forvaltningsretlige regler er blevet væsentligt mere vanskelig, og hvorledes dette fører til en forringet forudsigelighed i retsanvendelsen.

Om Niels Fenger
Niels Fenger er Folketingets Ombudsmand. Tidligere var han landsdommer ved Østre Landsret. Niels Fenger har i sin mangeårige karriere bestridt en række andre danske og internationale poster. Han har været ansat i Justitsministeriet, kontorchef i Indenrigsministeriet, referendar ved EU-Domstolen og direktør for EFTA-tilsynsmyndighedens juridiske tjeneste.

Foruden sit virke i det praktiske retsliv har Niels Fenger haft en væsentlig akademisk karriere. Han er doktor juris (dr.jur.) fra 2004 på afhandlingen ”Forvaltning og Fællesskab”, og i årene 2009-2017 var han professor i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Dertil er Niels Fenger medlem af redaktionen for den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen og har i løbet af sin karriere også varetaget en række andre hverv, bl.a. var han medlem af Bo-Smith-udvalget om forholdet mellem politikere og embedsmænd.

Prisoverrækkelse og reception
Forud for selve forelæsningen overrækkes vanen tro priserne for dette års Max Sørensen-prisopgaver, hvor studerende hædres for deres særlige opgaver inden for et folkeretligt emne. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”.  

Efter prisoverrækkelse og forelæsning er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen.