Søren Arvig Verdoner

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Søren Arvig Verdoner

Fagområder

  • Strafferet
  • EU-Strafferet
  • LGBTQ+-rettigheder
  • EU-Medlemsstaters erstatningsansvar
  • Statsforfatningsret

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Ph.D.-Studerende ved Juridisk Insitut, der undersøger EU-rettens betydning for anvendelsen af det strafferetlige legalitetsprincip - herunder navnlig rækkevidden af EU's kompetence på straffeområdet og EU-retlige kilders betydning for fortolkningen af straffebestemmelser

Forventet aflevering august 2024

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle