Eksterne censorer

På Juridisk Institut er der tilknyttet to censorkorps til henholdsvis cand.merc.aud., cand.merc.jur. og cand.jur.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Juridisk Institut. 

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Censorer til HA(jur.)/Cand.merc.(jur.), Cand.merc.aud. og HD

Alle eksterne censorer allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget. Det er tilsvarende vigtigt, at man forud for accept sikrer sig, at man har læst evt. bemærkninger til den enkelte eksamen, f.eks. i forhold til særlige kvalifikationer.

Vigtige links

Administrativ kontaktperson: 

  • Ordinær eksamener/reeksamen/HD/bachelorprojekter (HA(jur.)): Cille Rose Quist/Anja Hovgaard
    Specialer cand.merc.(jur.) og cand.merc.aud.: Linda Andersen

Censorer til cand.jur.

Alle eksterne censorer bestilles til eksamen gennem det juridiske censorallokeringssystem: https://jura.censor-it.dk/

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget. Det er tilsvarende vigtigt, at man forud for accept sikrer sig, at man har læst evt. bemærkninger til den enkelte eksamen, f.eks. i forhold til særlige kvalifikationer.

Andre vigtige links

Studieordninger og bekendtgørelser

Censorer til cand.jur.-specialer

Censorer til specialer koordineres fra BSS Studieservice, og censorer bestilles af instituttet via censorallokeringssystemet: https://jura.censor-it.dk/


Vigtige links

Læringsmål for specialer

Administrativ kontaktperson hos BSS Studieservice: Tina Aronro

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver og mundtlige prøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du kan se skemaer osv. herunder – afregning via NEM-konto sker automatisk efter karakterafgivelse. 

Instituttets retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Der refunderes udgifter til billigste offentlige transportmiddel eller til benyttelse af egen bil til rejsen, hvis offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt og tidsmæssigt synspunkt.

Taxakørsel refunderes kun i de tilfælde, hvor det af tidsmæssige årsager er nødvendigt for at nå frem til tiden og offentlig transport ikke er mulig. Det skal af taxakvitteringen fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt samt hvorfor taxa er anvendt.

På censorrejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takst), dog således at gratis måltider under opholdet medfører reduktion i time- og dagpengene.

Rejseafregningsblanket til rejser ud over 24 timer (husk anføre måltider modtaget)

Hotelværelse og fly (i undtagelsestilfælde) refunderes kun, hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet. Se oversigt over administrative kontaktpersoner.

Der henvises til cirkulære om tjenesterejseaftalen samt det til enhver tid gældende cirkulære om satsregulering for tjenesterejser, hvoraf relevante satser for rejseudgifter fremgår.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Der er tidsbegrænsning for parkering langs de offentlige veje i Universitetsparken. Begrænsningen lyder på max. 4 timer i tidsrummet kl. 7 – 17. 

Det anbefales at komme i god tid, da der er stor efterspørgsel på P-pladserne. Spidsbelastningen er i tidsrummet kl. 8 - 14.

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.
AU Evacuate dækker Aarhus BSS i Aarhus og Herning.  

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Vi opfordrer derfor alle med deres gang i de nævnte bygninger til at hente appen i App Store eller i Google Play.

Administrative kontaktpersoner

For HA(jur.)/Cand.merc.(jur.), Cand.merc.aud. og HD

Anja Hovgaard

Institutsekretær

For specialer cand.merc.(jur.)/cand.merc.aud.

For cand.jur.