Eksterne censorer

På Juridisk Institut er der tilknyttet to censorkorps til henholdvis cand.merc.aud., cand.merc.jur. og cand.jur.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Juridisk Institut. 

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Censorer til HA(jur.)/Cand.merc.(jur.), Cand.merc.aud. og HD

Alle eksterne censorer allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget. Det er tilsvarende vigtigt, at man forud for accept sikrer sig, at man har læst evt. bemærkninger til den enkelte eksamen, f.eks. i forhold til særlige kvalifikationer.

Vigtige links

Administrativ kontaktperson: 

Censorer til cand.jur.

Censorer til cand.jur-eksamener bestilles gennem censornæstformand Peter Christensen.

Censorformandsskabet har et sekretariat, der er beliggende i Aalborg. Hvis du er interesseret i at blive tilknyttet censorkorpset på cand.jur.-uddannelsen, kan information og ansøgningsblanket findes på sekretariatets hjemmeside: www.juracensor.dk.

Vigtige links

Administrativ kontaktperson: Inger Nyholm Krog

Censorer til cand.jur.-specialer

Censorer til specialer koordineres fra BSS Studier og  bestilles gennem censornæstformand Peter Christensen.

Vigtige links

Administrativ kontaktperson: Astrid Larsen

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du kan se skemaer osv. herunder – afregning via NEM-konto sker automatisk efter karakterafgivelse. 

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Alle rimelige rejseudgifter dækkes for censur på vore fag på HA(jur.), bac.jur., HD, cand.merc.(jur.) og cand.jur. uddannelserne.

Find vej og parkeringspladser

På nedestående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Der er tidsbegrænsning for parkering langs de offentlige veje i Universitetsparken. Begrænsningen lyder på max. 4 timer i tidsrummet kl. 7 – 17. 

Det anbefales at komme i god tid, da der er stor efterspørgsel på P-pladserne. Spidsbelastningen er i tidsrummet kl. 8 - 14.

Administrative kontaktpersoner

For HA(jur.)/Cand.merc.(jur.), Cand.merc.aud. og HD

Cille Rose Quist

Institutsekretær

For specialer cand.merc.(jur.)/cand.merc.aud.

For cand.jur.