Om projektet

Optimer og innover din forretning på samme tid

Gennem faciliterede sprintforløb og sparring, skræddersyet til SMV’er, bliver I i stand til at udvikle og fremtidssikre jeres forretning. Forløbet hjælper jer til at identificere, kvalificere, prioritere, validere og eksekvere de forretningsinitiativer, der kan styrke jeres virksomhed.  

Forløbet er gratis

Gentænk NU! er et udviklings- og innovationsforløb med en værdi svarende til min. kr. 40.000. Vi kan tilbyde forløbet gratis, da projektet er støttet af Industriens Fond under deres pulje “GenstartNU”.

Det er dog en forudsætning, at deltagerne er villige til at investere den nødvendige tid i forløbet.

Virtuelt forløb med høj intensitet

Hele sprintforløbet faciliteres i et virtuelt univers, og der er derfor ikke krav om fysisk fremmøde. Som virksomhed kan I gennemføre forløbets 3 aktiviteter på i alt ca. 16 uger.  

Jeres output

Gentænk NU! støtter jer i arbejdet med at skabe nye idéer og sætte strøm til idéer, som allerede er på tegnebrættet. Efter sprintforløbet står I med en handlingsplan på et optimeringsinitiativ, en udviklet prototype klar til test på et innovationsinitiativ og tilbud om eksperthjælp til eksekvering.

Få hjælp til at komme helt i mål

Som en del af forløbet tilbydes I sparring med fagpersoner/eksperter omkring jeres initiativer, f.eks. i forhold til test og implementering. Her trækkes på kompetencer fra eksperter fra partnernes netværk og Aarhus BSS.
Det er også muligt for virksomhederne selv at bringe eksperter ind i forløbet.  

Tidsplan

Vi afvikler tre omgange af sprintforløbet og med 15 virksomheder i hver.
Det første forløb starter medio februar 2021 og kører til og med maj, andet forløb starter medio august og løber november med, tredje og sidste forløb starter medio december og løber til og med februar 2022.

Hvem skal deltage?

Gentænk NU! er for danske små og mellemstore virksomheder.  

Hver virksomhed skal stille med minimum 2 og gerne op til 5 personer. Det skal være medlemmer af ledelsesteamet, herunder bestyrelsen, eller andre som har mandat fra ledelsen.

Hver deltager fra den enkelte virksomhed skal afsætte ca. 30 timer til forløbet.  

Der kan løbende skiftes ud i deltagere alt afhængigt af, hvad der skal arbejdes med. Det er dog et krav, at minimum en fra virksomheden er gennemgående deltager i hele forløbet.

Er din virksomhed i målgruppen?

Forløbet er målrettet danske SMV’er med 15 - 250 medarbejdere, en positiv egenkapital og et positivt resultat i 2019.

Forsyningsselskaber, AMBA’er, landbrug, konsulentvirksomheder og foreninger kan ikke deltage i Gentænk NU!  

Alle aktiviteter afvikles virtuelt

Sprintforløbene afvikles på platformen Miro, hvor I som virksomhed møder facilitatorer og eksperter. Deltagelse kræver derfor kun en computer med kamera og mikrofon samt adgang til internettet.

Alle skal fra egen computer deltage aktivt i arbejdet med udviklingen af forretningen. Det er ikke muligt at deltage via tablet eller telefon.    

Vær med til at skabe ny viden til andre SMV’er

Forløbet følges forskningsmæssigt og anonymiserede data fra alle aktiviteter skal bidrage til at skabe viden og redskaber, der kan hjælpe SMV’er med at fremtidssikre deres forretning i et forretningsmiljø udsat for store forandringer som f.eks. digitalisering, grøn omstilling og senest COVID-19.  

Målet er at udviklede værktøjer, viden, data, cases og sessioner stilles til rådighed online som open source for de deltagende virksomheder, SMV-segmentet generelt, forskere og andre med interesse i området. 

Det forventes, at hver virksomhed kommer til bruger ca. 3 timer under og efter forløbet på at deltage i interviews til forskningen.  

En stærkt partnergruppe står bag

Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS og Gejst/ Studio har udviklet og afvikler i fællesskab forløbet. Begge har stor erfaring med at arbejde med vækst og udvikling i SMV’er. Herudover indgår en række samarbejdspartnere i projektet, således at vi hele tiden kan stille det stærkeste hold for dig og din virksomhed.  

FAKTA


Pris: 0 kr

Sted: online via Miro

Tidsforbrug: 30 timer + 3 timer til forskning

Fase 1:

  1. Onboarding består af 2 sessioner
    (i alt 4 timer pr. virksomhed) 
  2. Konkretisering af initiativer 
    består af 3 sprint (i alt 10 timer pr. virksomhed)   
  3. Test og eksekvering af initiativer 
    (i alt 15 timers sparring pr. virksomhed)   

Hvem kan deltage:

Forløbet er målrettet danske SMV’er med 15 - 250 medarbejdere, en positiv egenkapital og et positivt resultat i 2019. Forsyningsselskaber, AMBA’er, landbrug, konsulentvirksomheder og foreninger kan ikke deltage