Leje- og boligret

Specialer inddelt efter årstal

2020


2019


2018

ALEXANDER IBSEN CHRISTENSEN
Lejelovens tilbudspligt - En undersøgelse af lejelovens regler om tilbudspligt set i lyset af Carlsbergfondets salg af ejendomsporteføljen ’The Six Pack’

STINNE AMALIE KRETZSCMAR
Retsstillingen i lejeforhold stiftet i medfør af andelsboligforeningslovens § 4

2017

 

2016

JOACHIM REFSGåRD SCHIØNNING
Tilbudspligten efter lejelovens kap. XVI - en kritisk undersøgelse af regelsættet

2015

MIA MØLLER
Tidsbegrænsede lejeaftaler

LOUISE GRUNNET
Lejelovens tilbudspligt - herunder udstykning af tilbudspligtige ejendomme

MARI BECH
Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession

METTE LYKKE GJEDDEBÆK LAURSEN
Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL § 29 c 

2014

ANDERS YDE
Udlejers insolvens og lejers beskyttelse efter salg af ejendommen 

2013

 

2012

KRISTIAN GRAVEN NIELSEN
Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens § 4 

2011

KNUD HOUGAARD
Springende regres – særligt for fast ejendom og løsøre

MARIA ELISABETH PEDERSEN
Lejers insolvens

2010

 

2009

ANNEMETTE GRØNGAARD HANSEN
Springende regres ved køb af fast ejendom 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002