Civilproces, voldgift og konfliktløsning

Specialer inddelt efter årstal

2020


2019


2018


2017

ANNE ISAKSEN
Arrest i skib med særligt fokus på arrest efter søloven nu og i fremtiden

KIRSTINE HVITFELDT POULSEN
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelser efter erstatningsansvarslovens § 10 -med inddragelse af Retslægerådet

 

2016

LINE FRØKJÆR KRISTENSEN
Arbitrabilitet - en undersøgelse af i hvilket omfang konkurrence- og immaterialretlige krav finds egnet til voldgiftsbehandling


2015

FREDERIK STENTEBJERG
Voldgiftsdommeres inhabililtet som uforenelig med ordre public


2014

 

2013

JAKOB MØRK CHRISTIANSEN
Dispute Resolution Chamber - FIFA's tvistløsningsnævn, med særligt fokus på arbejdsretlige tvister og kontraktuel stabilitet

CAMILLA BJØRSLEV PEDERSEN
Standpunktsrisiko


2012

THOMAS MØLBJERG DUEHOLM
Parternes fortrolighedsforpligtelse i international voldgift

JENS HAY PEDERSEN
Habilitetskrav til voldgiftsdommere


2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

ULRIK NIKOLAJSEN
Udviklingsretningen for mediation i Danmark - med særlig fokus på mediators rolle  


2006

SIGNE SUNDBØLL MADSEN
Meditation blandt mediatoruddannede advokater