Miljøretten nu og i fremtiden

Miljøretten nu og i fremtiden   

  • 1. december 2021
Juridisk Institut inviterer til en konference
med fokus på miljøretten som en juridisk
disciplin, der spiller sammen med alle de
øvrige juridiske discipliner, men som også
har sit eget særpræg. Med de udfordringer
både i forhold til klimaændringer og biodi-
versitetstab, der aktuelt er tale om, er beho-
vet for en fremtidssikret miljø- og klimalov-
givning mere aktuel, end det nok har været
tidligere. Konferencen belyser aspekter af
den miljøretlige rådgivning, forskning, regulering,
administration og nævns- og retspraksis,
som vi kender i dag, og der ses på
de udfordringer, som miljøretten skal kunne
bidrage til i tiden, der kommer.

Praktisk information

  • Dato: 1. december 2021 kl. 13:00 - 18:00
  • Sted: Aulaen, Nordre Ringgade 4, bygning 1412, 8000 Aarhus C

Program

Moderator: Partner, advokat (H) Kim Trenskow, Kromann Reumert

1. december

Aulaen, Nordre Ringgade 4, bygning 1412, 8000 Aarhus C

13:00 Velkomst Institutleder, professor, dr. jur. Torsten Iversen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
13:05 The Evoluation of Environmental Law Scholarship (tiltrædelsesforelæsning) Professor, ph.d. Ole W. Pedersen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
13:25 Between environmental and public health: the precautionary principle in EU sectoral laws Lektor, ph.d. Katerina Mitkidis, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
13:45 Pause
14:00 Lovliggørelse i miljøsager Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Lundgrens
14:20 Har Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet en fremtid? Eller er klageretten under afvikling Professor, dr.jur. Peter Pagh, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
14:40 Retssikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med advokatundersøgelse på miljøområdet eksemplificeret ved advokatundersøgelsen om nedgravning af aflivede mink Partner, advokat (H), ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet energi & miljø
15:00 Pause
15:30 Artsbeskyttelse i EU og Danmark Professor, ph.d. Helle Tegner Anker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, LIFE, Københavns Universitet
15:50 Samspil og konflikt mellem klima og naturbeskyttelse Professor, ph.d. Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
16:10 Samspil og konflikt mellem klimatilpasning og grundejerinteresser (fratrædelsesforelæsning) Professor,dr..jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
16:30-18:00 Reception i Vandrehallen