Konference:

EU-retten i Danmark

  • Aarhus Universitet, 14. december 2017

Om konferencens emne

I 2008 udkom bogen Europæiseringen af dansk ret, som var det første forsøg på en systematisk analyse af, hvordan EU-retten anvendes i Danmark. Konferencen markerer, at der er en ny opdateret fremstilling på vej, hvor de seneste års udvikling er indarbejdet. Det gælder ikke mindst AJOS-dommen, men også andre vigtige domme samt afstemningen om retsforbeholdet.

Såvel bogen som konferencen vil have et bredt sigte og vil rette sig mod såvel universitetsverdenen som praktikere og studerende, der søger oplysninger om EU-rettens anvendelse i Danmark.


Program

09:45-10:30     Kaffe og registrering
10:30 – 10:45 Velkommen og introduktion
10:45 – 11:30 Grundlovens § 20 og det danske medlemskab. Advokat, dr.jur Ole Spiermann, Bruun og Hjejle
11:30 – 12:15 Det retlige forbehold og personers mobilitet. Professor dr. jur. Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet
12:15 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:45

Gennemførelse af direktiver og regler der understøtter forordninger. Advokat og adjungeret professor Karsten Hagel-Sørensen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

13:45 – 14:30

Pligten til EU-konform fortolkning. Professor dr. jur Karsten Engsig Sørensen, Aarhus Universitet

14:30 – 15:00 Pause
15:00 – 15:45 Umiddelbar anvendelig EU-ret. Professor ph.d. Michael Steinicke, Aarhus Universitet
15:45 – 16:30 Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten. Professor lic. jur. Søren Friis Hansen, CBS
16:30 – 16:45 Pause
16:45 – 17:30 Tilbagesøgning af støtte udbetalt i strid med med statsstøttereglerne. Professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet
17:30 – 17:45 Afrunding og farvel

Praktiske informationer

Dato: Torsdag d. 14. december

Sted: Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, bygn. 1421, lokale 2, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Pris: Det er gratis at deltage i arrangementet.

Tilmelding: Tilmelding sker via knappen nedenfor efter først-til-mølle-princippet (begrænset antal pladser.)  Hvis man forhindres i at møde op, bedes man framelde sig arrangementet hos Gitte Schneider gs@law.au.dk

Tilmeldingsfrist: Fristen er d. 7. december 2017.


Efter- og videreuddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Der vil fremsendes elektronisk deltagerbevis, der dokumenterer 6 lektioners efteruddannelse á 45 minutter.