Nordisk ret i en globaliseret verden

 

Baggrund

Traditionelt opfattes retten i de nordiske lande som præget af så store ligheder og ensartede tænkemåder, at de udgør deres egen ’retsfamilie’ eller ’retskultur’.

I modsætning til andre retsfamilier, der dækker over mange nationale retssystemer, er den nordiske retsfamilie overskuelig på grund af dens forholdsvis lille geografisk-politiske omfang. Det gør den særligt velegnet som ramme for empiriske studier af, hvordan international og transnational ret påvirker og omformer eller påvirkes og (om)formes af nationale og regionale retssystemer og forskellige retlige aktører.

Formål

Formålet med delprojektet om nordisk ret i en globaliseret verden er at undersøge, hvorledes forskellige udtryk for international og transnational ret udvikles, indgår og påvirker forskelligt i nationale nordiske retssystemer. Netop disse retssystemer har store ligheder i forhold til retlig tænkning og systemopbygning samt et overordnet retligt formål om omfordeling af velfærd.

Empiri

Den empiriske side af delprojektet modsvares af en teoretisk side. Her er udgangspunktet, at de eksisterende teorier om forholdet og den gensidige påvirkning mellem nationale og internationale retssystemer er for simpel. Teorierne forklarer nemlig ikke, hvordan og hvorfor udviklinger på tværs af retssystemer sker forskelligt, når der i udgangspunktet ellers er tale om nogle forholdsvis ensartede retssystemer som fx de nordiske.

Derfor er en del af sigtet med dette delprojekt også at udvikle en ny teoretisk ramme, som gør os i stand til bedre at forstå den dynamik, der er mellem internationalisering, transnationalisering og lokal nationalisering.