Forskning

Igangværende forskningsprojekter

Vidensforums vækstprojekt

Vidensforum er et strategiske partnerskab mellem Aarhus BSS, PWC og Nykredit (2012-2017) I Vidensforums Vækstmodelprojekt gennemgik 24 SMV’er et 4 årigt udviklings- og læringsforløb, som bestod af en kombination af screening af virksomhederne (forretningsmodel, ledelses- og organisationsprofil og værdiberegning), kvartalsvise sparringer ude i virksomhederne og fælles kvartalsvise læringsmoduler. Der blev i forløbet arbejdet med en vækstmodel, der har fokus på treenigheden; forretningsmodel (BMG), ledelse og organisation samt værdiskabelse. Målet var at undersøge om dels modellen, dels metoden til læring kan understøtte ejerlederes udnyttelse af virksomhedens vækstpotentiale. Se projektets hjemmeside http://www.vidensforum.dk. Forskningsprojektet løb fra 2013-2017. Pt. evalueres forløbet forskningsmæssigt. 

Closed Corporations and Supranational Company Forms - internationalt projekt

På EU-plan er der fokus på at skabe effektive selskabsretlige rammer for iværksættere og SMV’er. Projektet har fokus på en analyse af SMV’ernes behov i forhold til de selskabsretlige rammer.

Projektet er fortløbende. Se publikationer i projektet:

https://www.elkar.eus/en/liburu_fitxa/private-companies-in-europe-the-societas-unius-personae-sup-and-the-recent-developments-in-the-eu-member-states-duo/viera-gonzalez-jorge/9788490983690

https://searchworks.stanford.edu/view/11968932

Bestyrelsens rolle og værdiskabelse i SMVer -

Dette projekt omfatter en række delprojekter, f.eks.:

Delprojekt: Ansvarsfraskrivelsesklausuler – er de gyldige?

Delprojekt: SMV-bestyrelsen hele vejen rundt (bogprojekt) Bogen har fokus på, hvordan bestyrelsen i SMV’er kan skabe værdi for virksomheden og for (ejer)lederne, og indeholder redskaber til brug for bestyrelsen.

Bogen kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet, både de juridiske krav til bestyrelsen, bestyrelsens strategiske opgaver og kontrolopgaven. Herudover behandles en række særlige problemstillinger i SMV’er, f.eks. samarbejdet med ejerkredsen, konflikthåndtering og generationsskifte.  Endeligt er der fokus på, hvordan bestyrelsen planlægger sit bestyrelsesarbejde effektivt og sikrer, at bestyrelsen fungerer som et team, hvor alle kompetencer bringes i spil. Fokus er hele vejen igennem, hvordan bestyrelsen kan skabe størst mulig værdi for virksomheden og for (ejer)lederen. Bogen er udkommet 2018. Se om bogen https://shop.karnovgroup.dk/products/smv-bestyrelsen-hele-vejen-rundt

Vækstledelse for fremtiden

Stil skarpt på din virksomheds vækst og udvikling. Her får du mulighed for både at udvikle såvel din virksomhed strategisk og økonomisk, og dig selv som leder. 

Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder og Sparringspartnerne står bag forløbet, som har til formål i samarbejde med ejerlederne at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening de virksomheder, der deltager.  Læs mere om projektet.

SMV-bestyrelsen som digital katalysator

Digital Katalysator vil ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Som led i projektet udvikles konkrete værktøjer og et online læringsforløb, som kan anvendes af bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder til at skabe vækst.  Læs mere om projektet.

Projektet er fortløbende. Se publikationer i projektet:

https://www.elkar.eus/en/liburu_fitxa/private-companies-in-europe-the-societas-unius-personae-sup-and-the-recent-developments-in-the-eu-member-states-duo/viera-gonzalez-jorge/9788490983690 

https://searchworks.stanford.edu/view/11968932