Forskning

Kurser

Om SMV-centeret

Center for Small and Medium Sized Enterprises (CeSME)

 

Center for Små og Mellemstore Virksomheder er et interdisciplinært center, der har fokus på, hvordan man bedst skaber og fastholder vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder.

Det forskningsmæssige fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser, som på de interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelse og organisation, mv.

Den opnåede viden bruges bl.a. til at udvikle skræddersyede redskaber, som kan understøtte SMV'ernes udvikling. Forskningen foregår derfor i samarbejde med SMV’erne selv, deres organisationer og rådgivere.

Resultaterne publiceres i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter samt i bøger. Da centret har en målsætning om at skabe ’viden der virker’, er forskningsprocessen først slut, når resultaterne er formidlet, således at aftagerne kan anvende den nye viden i praksis. Viden og redskaber stilles derfor løbende til rådighed gennem aktiviteter målrettet SMV’er og deres rådgivere. SMV'ernes anvendelse af redskaberne bliver monitoreret og evalueret af forskere for at sikre, at der skabes “viden der virker”. Den ny viden formidles desuden gennem forskellige efteruddannelsesaktiviteter f.eks. bestyrelsesuddannelser, kurser, konferencer og temamøder.

Centerleder