news

Navne

Nye lektorer, adjunkter og en ny postdoc

Fem medarbejdere på Juridisk Institut har fået nye titler, og en ny postdoc er kommet til CREDI.

Juridisk Institut
Juridisk Institut
Ole Terkelsen
Ole Terkelsen
Graham Butler
Graham Butler
Astrid Millung-Christoffersen
Astrid Millung-Christoffersen
Kristian Graven Nielsen
Kristian Graven Nielsen
Line Herman Langkjær
Line Herman Langkjær

Nye lektorer på Juridisk Institut:

Ole Terkelsen blev cand.jur. fra Aarhus BSS i 2007, hvorefter han i seks år arbejdede som fuldmægtig i henholdsvis Datatilsynet og Justitsministeriet.

I 2013 vendte Ole Terkelsen tilbage til Juridisk Institut som Ph.d.-studerende, og blev i 2016 ansat som adjunkt.

Ole Terkelsens forskning er især inden for folke- og statsret, og han underviser i folkeret, forvaltningsret og statsforfatningsret.

Han er desuden formand for Taksationsmyndigheden i henhold til loven om fremme af vedvarende energi og assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling. I perioden 2009-2011 var han desuden særlig sagkyndig i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Graham Butler fik sin Ph.d.-grad i 2017 fra Københavns Universitet. Samme år blev han ansat som adjunkt på Juridisk Institut på Aarhus BSS.

Han forsker og underviser i EU-ret, EU forfatningsret, EU’s indre marked, og europæisk integration. Han er også forfatter til bogen 'Constitutional Law of the EU’s Common Foreign and Security Policy: Competence and Institutions in External Relations' (Oxford: Hart Publishing, 2019).

Sidste år modtog Graham Butler et Starting Grant på 1,25 mio. kr. af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Astrid Millung-Christoffersen blev cand.jur. ved Aarhus Universitet i 2013.

Fra 2011-2015 var hun ph.d.-stipendiat i formueret. 

I 2015 opnåede hun Ph.d.-graden, og Astrid Millung-Christoffersen blev ansat som videnskabelig assistent på Juridisk Institut.

I 2016 blev hun ansat som adjunkt i formueret, og fra 2017-2018 har hun postdoc-bevilling fra Carlsbergfondet. 

Hendes forskningsområde er formueret -herunder tingsret og panteret

Nye adjunkter:

Kristian Graven Nielsen er cand.jur. fra Juridisk Institut på Aarhus BSS i 2012. Herefter blev han ansat som advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Abel & Skovgaard Larsen i Aarhus og i 2014 hos LETT (nu DLA Piper). Her blev han også advokat, inden han vendte tilbage til forskningen med et Ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut i 2015.

Kristian Graven Nielsen forsvarede i juni i år sin Ph.d.-afhandling om ”Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger – set fra bestyrelsens perspektiv”.

Han forsker i boligret og erstatningsret og underviser i aftaleret og erstatningsret.

Line Herman Langkjær er cand.jur. fra Aarhus BSS i 2008 og var ansat som advokatfuldmægtig i advokatfirmaet LETT fra 2008 og frem til 2012, hvor hun fik sin advokatbestalling. Efterfølgende var hun ansat som advokat hos LETT frem til 2015, hvor hun fik et Ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut.

Line Herman Langkjær forsvarede sin Ph.d.-afhandling med titlen ”De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område - i lyset af EU’s insolvensforordning” i august i år.

Ny postdoc:

Kalpana Tyagi er blevet ansat som postdoc på forskningscentret CREDI.

Hun fik en bachelor i Business Studies på University of Delhi i Indien i 2002, og arbejdede derefter som Marketing and Business Development Manager i New Delhi.

I 2008 lagde hun en LLB-grad i jura fra Faculty of Law fra University of Delhi oven i sit cv og året efter en LLM-grad.

I 2012 tog hun en European Master in Law & Economics fra universiteterne i Bologna, Gent og Hamburg og startede umiddelbart efter som Ph.d.-studerende på Max Planck Institute for Innovation and Competition i München.

Hun skal i november forsvare sin ph.d.-afhandling med titlen: ’Promoting ”Competition in Innovation” through Effective Merger Control in the ICT Sector – A Comparative and Interdisciplinary Study’.