news

Priser

Juraspeciale får pris af beskæftigelsesministeren

Tidligere studerende ved Aarhus BSS Lisbeth Lysdal Kamlarczyk har netop vundet Beskæftigelsesministeriets nyindstiftede specialepris 2016 i arbejds- og ansættelsesret.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk
Lisbeth Lysdal Kamlarczyk. Foto: Ole Hasselbalch

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk vinder prisen på 25.000 kr. for sit kandidatspeciale ”Overenskomstsystemets udfordringer i forhold til udstationerede lønmodtagere – med særligt fokus på kontrol med arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge”.

Bedømmelsesudvalget med har lagt vægt på, at specialet behandler et emne, der er meget aktuelt for det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel. Samtidig er der tale om et vanskeligt emne i spændingsfeltet mellem dansk arbejds- og ansættelsesret og EU-retten.

I begrundelsen for valget af Lisbeth Lysdal Kamlarczyk som vinder af prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret anfører bedømmelsesudvalget blandt andet, at specialet bidrager med ny viden om adgangen til at kontrollere udenlandske arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk belyser samtidig mere generelt brudfladerne mellem EU-retten og det overvejende aftalebaserede danske arbejdsmarked. Det gælder navnlig det komplicerede spørgsmål, om EU-traktaternes regler om fri serviceudveksling kan forpligte private overenskomstparter og dermed fortrænge modstridende regler i danske overenskomster i konkrete retssager.

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret har bestået af:

  • professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet
  • professor jur. dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet
  • formand for Arbejdsretten, højesteretsdommer Lene Pagter Kristense
  • afdelingschef Lasse Boje, Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere om Beskæftigelsesministeriets Prisopgave 2017