news

Jura-lektor på Aarhus BSS får næsten 2 mln kr. til at udforske andre sanktioner end straf

Camilla Hammerum, der er lektor på Juridisk Institut på Aarhus BSS, har modtaget en bevilling på 1.959.033 kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond til at se nærmere på et utraditionelt, men vigtigt emne inden for jura: Andre sanktioner end straf.

Camilla Hammerum
Camilla Hammerum

Bevillingen skal gå til ansættelse af to nye ph.d.-studerende, der efter planen skal begynde deres treårige forløb i 2017. De to ph.d.-studerende skal danne grundstammen i en forskergruppe om emnet. Hammerum bliver vejleder for begge studerende.

”Der er mange former for sanktioner ud over straf. Man kan blive udsat for konfiskation. Man kan få rettigheder frataget, for eksempel retten til at have med dyr at gøre, retten til at køre bil, eller retten til at være advokat. Udvisning af landet er et andet eksempel,” siger hun.

Det ene af de to ph.d. projekter, med professor Jens Vedsted-Hansen som bivejleder, skal fokusere på udvisning. Det andet projekt, hvor professor Søren Højgaard Mørup bliver bivejleder, skal se på emnet i relation til dyrevelfærd.