Nyt forskningsprojekt skal gøre bestyrelsen til digital katalysator for vækst

Et nyt forskningsprojekt på Aarhus BSS skal ruste bestyrelser i små og mellemstore virksomheder til at handle strategisk på muligheder og trusler fra nye digitale teknologier. Projektet er støttet af Industriens Fond.

30.01.2018 | Jesper Broberg

Nye teknologier og arbejdsformer påvirker både det strategiske og det praktiske ledelsesarbejde i danske virksomheder. Men hvordan tackles de udfordringer, der opstår, og hvordan får man bedst grebet mulighederne? Det skal projektet finde svar på og udvikle værktøjer til at håndtere.

”Udviklingen inden for de digitale teknologier går stærkt og udfordrer virksomheders forretningsmodeller. Konkurrenter kommer fra uventede kanter, og både kunder og medarbejdere stiller nye krav. Særligt for mindre virksomheder kan det være svært at gå på to ben; både at servicere den eksisterende forretning og samtidig undersøge og evaluere de mange nye digitale muligheder. Men det er vigtigt, at virksomhederne investerer i ny teknologi der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden, og det kræver, at man forholder sig til mulighederne på et strategisk niveau i bestyrelsen,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet som led i fondens overordnede arbejde med at styrke dansk erhvervslivs arbejde med nye digitale forretningsmodeller.

 

Digitale kompetencer skal ind i bestyrelsen

 Forskning fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet viser, at bestyrelser ofte har en afgørende rolle i forhold til at skabe strategisk overblik og retning i små og mellemstore virksomheder, da den daglige leders primære fokus typisk er på driften. Men bestyrelsen er ofte udfordret, når det kommer til ny digital teknologi.

“I vores undersøgelser giver bestyrelsesmedlemmerne ofte udtryk for, at de mangler viden og kompetencer til at agere strategisk og vækstorienteret i et nyt digitalt marked. Der er derfor behov for at opkvalificere bestyrelserne, så de er bedre rustet til at arbejde strategisk med ny digital teknologi,” siger professor Mette Neville, der er centerleder på Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS.

I det nye projekt, der hedder ”SMV-bestyrelsen som digital katalysator” undersøges det blandt andet, hvordan bestyrelser bedst får øget kompetencerne på det digitale område. Erfaringer fra projektet bruges dernæst til at udvikle et open source-læringsforløb samt en række værktøjer, som skal skabe øget vækst og innovation i de 45 virksomheder, som projektet kommer i tæt berøring med i løbet af projektfasen – og dernæst i yderligere 200 virksomheder, når projektets erfaringer bringes ud i erhvervslivet gennem uddannelsesforløb og kurser hos blandt andre Aarhus BSS og i Væksthus-systemet.

 

En transformation af virksomhederne

For at sikre at forskningsresultaterne kan omsættes i virkeligheden, bidrager innovationsbureauet Gejst/Studio til projektet med konkret erfaring og ekspertise i koblingen af digital teknologi og forretning.

“Projektet har potentialet til at transformere virksomhederne ved, at det digitale bliver en integreret del af den måde, man tænker sig selv som forretning. Det er helt naturligt, at det digitale træder ind som det helt centrale, når virksomhederne står og kigger ud i fremtiden, og derfor skal projektet forandre virksomhedernes måde at tænke på – de skal gå fra at reagere til at innovere,” siger Jesper Broberg, der er direktør for Gejst/Studio.

Bestyrelserne skal have digital nysgerrighed

En helt afgørende målsætning for projektet er, at bestyrelserne skal blive i stand til at arbejde med digital teknologi på et strategisk niveau. De skal bibringes de digitale kompetencer, som er nødvendige for at se digital teknologi som en forretningsmulighed for virksomhederne. Den viden bidrager DTU Business med.

“Et succeskriterium for projektet er, at bestyrelserne bliver digitalt nysgerrige og selvhjulpne fremadrettet og kan oversætte denne nysgerrighed til konkrete værdiskabende forretningstiltag. Det vil gøre bestyrelserne i stand til at agere som katalysatorer for udnyttelse af de fremtidige, og endnu uopdagede, muligheder, der er iboende i de radikale nye teknologiske landvindinger ved at koble dem til nye forretningsmodeller,” siger Sam Kondo Steffensen, der er programdirektør hos DTU Business. 

 

 

 

Erhverv og økonomi