For forskere

CREDI indbyder alle interesserede forskere til at deltage i CREDIs aktiviteter med henblik på at undersøge digitaliseringens betydning for retten. 

Opfordringen gælder forskere fra alle relevante fagdiscipliner, som er velkomne til at kontakte centeret med henblik på idéer til samarbejde om forskning, uddannelse, ansøgninger om forskningsmidler fra fonde mv.

Har du idéer til konkrete forskningsprojekter, arrangementer mv., eller har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte CREDIs kontaktperson:

  • Sekretær Mette Tønder, mt@law.au.dk, 87 16 61 59 eller mobil 26 15 14 70.