To juraprofessorer fastansættes

Professor i offentlig ret Jørgen Albæk Jensen og professor i formueret Lars Henrik Gam Madsen er begge blevet fastansat fra årsskiftet efter en periode som professorer MSO.

06.01.2016 | Andreas G. Jensby

Jørgen Albæk Jensen (tv.) og Lars Henrik Gam Madsen

Årsskiftet har også betydet et titelskifte for to professorer MSO på Juridisk Institut på Aarhus BSS - Aarhus Universitet. Således er professor i offentlig ret Jørgen Albæk Jensen og professor i formueret Lars Henrik Gam Madsen fra 1. januar 2016 blevet ansat i faste professorater efter en årrække som professorer MSO.

Jørgen Albæk Jensen har det seneste år været en del i medierne grundet sin deltagelse i den Irak-kommission, som den nuværende regering netop har lukket, samt for den Grundlovskommentar han sidste år udgav sammen med to kollegaer i anledningen af 100-året for 1915-Grundloven.

Lars Henrik Gam Madsen har sit primære fokus på formueretten og står i spidsen for Forskningsgruppen for Ejendomsret og Tingsret. Han har de senere år bl.a. undersøgt virksomhedspanteordningen, som i mange tilfælde giver problemer for særligt de små og mellemstore virksomheder. Et emne han senest belyste ved en stor konference for over 200 små og mellemstore virksomheder i november.

> Tid og sted for tiltrædelsesforelæsningerne vil fremgå af kalenderen på www.law.au.dk 

Kontaktoplysninger

  • Professor Jørgen Albæk Jensen
    E-mail: jaj@law.au.dk
    Tlf.: 8716 5716
  • Professor Lars Henrik Gam Madsen
    E-mail: lhgm@law.au.dk
    Tlf.: 8716 5662

Medarbejdere