Tine Sommer ny institutleder på Juridisk Institut

Professor, dr. jur., ph.d. Tine Sommer er ny institutleder på Juridisk Institut de næste tre år. Hun overtager 1. juni 2014 posten fra professor Michael Steinicke, som vender tilbage til sit professorat på instituttet.

Tine Sommer
Tine Sommer

1. juni 2014 tiltræder professor, dr. jur., ph.d. Tine Sommer som ny institutleder på Juridisk Institut (JI) på Aarhus Universitet. Hun har sat sin underskrift på en treårig kontrakt og holder orlov fra sit professorat på instituttet for at dedikere sig fuldt ud til arbejdet som institutleder. Den nuværende institutleder, professor Michael Steinicke, som har bestredet posten de seneste tre år, laver den omvendte manøvre og vender tilbage til sit professorat.

49-årige Tine Sommer har været tilknyttet Juridisk Institut og den tidligere Handelshøjskole i Aarhus siden 1992, først som ph.d.-stipendiat og adjunkt, dernæst lektor og siden 2008 som professor. ”Det må være her, jeg hører hjemme,” konstaterer Tine Sommer smilende. Hun forsker i bl.a. EU-ret, miljøret og patentret, og forsvarede sidste år sin doktordisputats om patentrettens sammenspil med den bioteknologiske udvikling.

Instituttet skal videre
Tine Sommer er netop vendt tilbage til Juridisk Institut efter 10 måneders orlov, i hvilken hun har været konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg. Hun ser frem til den nye rolle som institutleder og forklarer sit fokus og de vigtigste udfordringer for de kommende år.

”Tiden er kommet til at bygge på, udfordre og udnytte de mangfoldige styrker, vi har på Juridisk Institut. Vi har en utrolig kompetent medarbejderstab og et potentiale til at levere en høj standard på alle de parametre, vi skal som institut og som universitet. Der er mange ildsjæle på JI, som har viljen og som brænder for at bidrage til instituttets miljø – et miljø som forudsætter et fællesskab. Der skal gøres en indsats for at løfte arbejdsglæden og trivslen, og det er en fælles opgave,” siger Tine Sommer og fortsætter

”Det er min vision som institutleder at få ledelse og medarbejdere tæt sammen. Vi er én enhed, og det er gennem involvering, samarbejde og tæthed, at vi bliver et rart sted at være som medarbejder, hvor studerende og eksterne har lyst til at komme og lære af os, og hvor vi konstant er synlige for omverdenen og bidrager til samfundet. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet som institutleder, og jeg glæder mig til at samarbejde med en meget kompetent medarbejderstab,” siger Tine Sommer.

Mor til tre, gift med genetiker og bidt af forskningspolitik
Privat er Tine Sommer mor til tre børn på 15, 20 og 22 år og gift med genetikprofessor på Syddansk Universitet Brage Storstein Andresen. Ved siden af sin forskning og undervisning brænder Tine Sommers hjerte for forskningspolitik og forskeruddannelse. En interesse hun har dyrket via involvering i både nationale og internationale netværk, bl.a. som formand for Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhvervs sektion for politologi og jura samt som medlem af rådets forretningsudvalg/næstformand.

Se hele Tine Sommers CV

Yderligere information

  • Kommende institutleder, professor, dr. jur., ph.d. Tine Sommer
    E-mail: ts@asb.dk
    Tlf: 8716 4964
  • Institutleder frem til 31. maj, professor, ph.d. Michael Steinicke
    E-mail: micst@jura.au.dk
    Tlf: 8716 5501