Thomas Gammeltoft-Hansen bliver adjungeret juraprofessor

Han har arrangeret teaterstykker på Rådhuspladsen, inviteret flygtninge ind i undervisningen og er egentlig uddannet statskundskaber. Nu er den utraditionelle, formidlingsstærke og internationalt anerkendte forsker Thomas Gammeltoft-Hansen udnævnt til adjungeret professor på Juridisk Institut i Aarhus.

Thomas Gammeltoft Hansen
Thomas Gammeltoft Hansen
Fra teaterstykket “Welcome to Denmark”
Fra teaterstykket “Welcome to Denmark”

Han er selv erhvervs-ph.d. fra instituttet, og nu vender han efter syv år ”ude” tilbage til Aarhus Universitet. Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef på Raoul Wallenberg Institute i Lund, er af Aarhus BSS-dekan Thomas Pallesen udnævnt til adjungeret professor på Juridisk Institut.

Og han vender tilbage med et stærkt CV: Udover en uddannelse i statskundskab, en master i flygtningestudier fra Oxford og en ph.d. i jura fra Aarhus Universitet, har Gammeltoft-Hansen bl.a. været forskningschef på Institut for Menneskerettigheder, gæsteprofessor på en række udenlandske universiteter, seniorforsker på DIIS og er flittigt citeret i de danske medier. Hans ph.d.-afhandling om flygtningeret blev efterfølgende udgivet på Cambridge University Press, og bogen vandt den internationale Idman-pris for bedste folkeretlige monografi i perioden 2010-13. Ud over denne afhandling står hans navn på en lang liste af danske og navnlig udenlandske publikationer om især menneskeretlige problemstillinger.

Og nu får han altså også en titel som adjungeret professor med på visitkortet.

Behov for at samle forskningskræfterne

Thomas Gammeltoft-Hansen glæder sig til at vende tilbage til sit ”gamle” institut og give noget tilbage til de studerende. Han er som underviser (og i medierne) blevet kendt som en stærk formidler og for at tænke utraditionelt. Bedst illustreret ved at have en flygtning med i undervisningslokalet til at fortælle sin historie. Eller da han selv var på scenen i teaterstykket ”Welcome to Denmark”, hvor publikum blev tvunget til at tage stilling til konkrete asylsager.

Men også på forskningsfronten ser han frem til at slå kræfterne sammen med instituttets andre forskere og mener, at det er stærkt nødvendigt:

”Jeg håber, at vi sammen kan konkretisere nogle nye samarbejder omkring globalisering og menneskerettigheder bl.a. på flygtninge- og udlændingeområdet. Der er virkelig behov for nytænkning og for at kombinere vores forskningskompetencer både rent juridisk, men i høj grad også i krydsfeltet mellem ret og politik. Vi oplever i stigende grad stater, som søger et udvidet manøvrerum i forhold til f.eks. menneskerettigheds- og flygtningekonventionerne, som derfor er udsat for et hårdt pres og politisering,” siger han.

Ekspert i krydsfeltet mellem international politik og jura

Professor Jens Vedsted-Hansen, som sammen med Gammeltoft-Hansen snart udkommer med bogen ”Human Rights and the Dark Side of Globalisation”, er begejstret for den nye kollega, som han i sin tid også var ph.d.-vejleder for:

”Thomas har et særdeles spændende perspektiv på bl.a. international ret, menneskerettigheder og asyl samt på de internationale politiske rammer, der påvirker – og i nogen grad udfordrer – folkeretten. Han har desuden samarbejdet med mange internationale eksperter om bl.a. suverænitetsbegrebet, så han kan bidrage med mange interessante ting til både forskning og undervisning her på stedet,” siger Jens Vedsted-Hansen.

Tiltrædelsesforelæsning den 25. november

Thomas Gammeltoft-Hansen bliver på Juridisk Institut tilknyttet faggruppen for EU-ret og Folkeret samt forskningscenteret International and transnational tendencies in law (INTRAlaw).

Han holder tiltrædelsesforelæsning på instituttet den 25. november kl. 13.00. Forelæsningens titel er: ”The Changing Practices of International Law: the uneasy legacy of Wolfgang Friedmann.”

Alle er velkomne.

Yderligere information

Thomas Gammeltoft-Hansen
Forskningsleder på Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
E-mail: thomas.gammeltoft@rwi.lu.se
Tlf.: 5020 3400