3-årig EQUIS akkreditering til business aktiviteterne på BSS

School of Business and Social Sciences (BSS) har netop modtaget officiel bekræftelse på, at fakultetet har fået en 3-årig EQUIS-akkreditering fra EFMD for de aktiviteter, der ligger i Institut for Marketing og Organisation, Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Økonomi.

EQUIS-logo
EQUIS-logo

Efter de sædvanlige procedurer har EFMD udpeget tre udviklingsområder for BSS, som fakultetet skal arbejde med over de næste tre år.

Disse er:

-          En mere detaljeret og klar vision og strategisk positionering, som fremmer en levedygtig og troværdig, omend fremspirende, fremtid.

-          Udvikling af en klart defineret strategi med hensyn til internationalisering og erhvervsrelationer.

-          Formulering og kommunikering af et klart branding budskab i markedsføringen og i medierne for at sikre øget synlighed blandt alle interessenter.

-Det glæder mig, at reeksamineringen har medført en akkreditering fra EFMD af fakultetets aktiviteter, der relaterer sig til erhvervsdisciplinerne og jeg anser de nødvendige forbedringer som både fair og nyttige i den videre proces, der inkluderer den meget vigtige udvidelse af hele konceptet omkring business-uddannelserne til også at omfatte disciplinerne som statskundskab, jura og psykologi, siger Svend Hylleberg, dekan for School of Business and Social Sciences.

-BSS vil arbejde hårdt på at sikre, at den næste EQUIS-akkreditering gives for fem år.

BSS afventer nu svar på, om fakultetet også bliver akkrediteret af AMBA, der har særligt fokus på MBA-uddannelser.