Professor udpeget til nyt nævn

Professor Helle Bødker Madsen er af forskningsminister Søren Pind blevet udpeget til det nye Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Helle Bødker Madsen
Helle Bødker Madsen

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed er et helt nyt nævn og resultatet af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli i år. Nævnet erstatter de tidligere Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Loven indeholder dels nye definitioner dels en større inddragelse af forskningsinstitutionerne. Med loven fastlægges det således, at Nævnet for Videnskabelig Uredelighed skal behandle alle sager om videnskabelig uredelighed, mens sager om tvivlsom forskningspraksis skal behandles på den involverede forskningsinstitution.

Nævnet består af en formand samt 8-10 faglige medlemmer og suppleanter, der er anerkendte forskere og udpeget af undervisnings- og forskningsministeren efter åbent opslag og høring af Danmarks Frie Forskningsfond. Formanden er landsdommer.

Helle Bødker Madsen er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1979 og dr.jur. i 2010.

Efter en kort karriere som advokat blev Helle Bødker Madsen ansat på Juridisk Institut i 1982 og har siden gjort akademisk karriere her, hvor hun i 2010 blev professor.

Helle Bødker Madsens forskningsområder er sundheds- og psykiatriret, forvaltningsret og statsret.

Hun er udpeget som medlem af nævnet frem til 30. juni 2021.

Læs mere om Helle Bødker Madsen.

Læs mere om Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.