Navne Aarhus BSS

Professor udnævnt til konkurrenceankenævnet

Juridisk professor på Aarhus Universitet, Palle Bo Madsen, har opnået at blive en del af den højeste instans inden for det konkurrenceretlige system i Danmark.

Palle Bo Madsen
Professor Palle Bo Madsen er nyslået medlem af konkurrenceankenævnet. Foto: Line Ziegler Laursen

Siden 1. Juni har professor Palle Bo Madsen indgået som et af fem medlemmer af Konkurrenceankenævnet under Erhvervsstyrelsen.

Konkurrenceankenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet af konkurrencerådet, hvilket ligger fint i tråd med, at professorens primære fagområder netop er konkurrenceret og formueret.

- Det er en spændende udfordring, som jeg meget gerne vil påtage mig, for det ligger fagligt i forlængelse af, hvad jeg blandt andet tidligere har beskæftiget mig med og stadig beskæftiger mig med, siger Palle Bo Madsen.

Gennem sin karriere har Palle Bo Madsen bl.a. fungeret som konstitueret landsdommer og været medlem af flere nævn og råd. I dag er der dog særligt to ting, der optager hans tid uden for universitet: Teleklagenævnet, der er et sektorspecifikt konkurrencenævn, som han har været formand for siden 2005, og Ankenævnet for Biler, der er et privat forbrugerklagenævn.

I Konkurrenceankenævnet afløser han professor Jens Fejø fra CBS, der netop er fyldt 70 år og dermed ikke længere må være medlem. Med en dåbsattest fra december 1951 er Palle Bo Madsen således udpeget til at være medlem af Konkurrenceankenævnet frem til udgangen af 2021.

Fakta om Konkurrenceankenævnet

<

  • Nævnet behandler primært klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet i det omfang, det er fastsat i konkurrenceloven.
  • Konkurrenceankenævnet er den højeste administrative instans inden for det konkurrenceretlige system i Danmark.
  • Afgørelser truffet af Konkurrenceankenævnet kan indbringes for domstolene, da der er tale om en administrativ afgørelse. Det sker dog relativt sjældent.
  • Nævnets fem medlemmer, som skal være uafhængige af erhvervsinteresser, udpeges af erhvervs- og vækstministeren.
  • Formanden skal være højesteretsdommer, mens de fire andre medlemmer skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab.
  • Konkurrenceankenævnet består per 1. juni 2012 af Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand), professor Ole Jess Olsen, professor Chr. Hjort-Andersen, advokat Suzanne Helsteen og professor Palle Bo Madsen

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Kontakt

Palle Bo Madsen

Palle Bo Madsen, professor, ph.d.
Aarhus Universitet, Juridisk institut
Juridisk Institut
E-mail: pbm@jura.au.dk
Tlf. 87 16 56 65
Web