Navne

Professor Lasse Lund Madsen er med i nyt udvalg, der skal vurdere ansvarsregler for ledelsen i finansielle virksomheder

Udvalget er nedsat af Erhvervsminister Simon Kollerup med henblik på skærpet ansvarsvurdering af ledelsen i finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget).

Professor Lasse Lund Madsen
Professor Lasse Lund Madsen. Foto: Privat

Ansvarsudvalget skal komme med forslag til, hvordan man kan opnå en bedre retstilstand vedrørende strafferetligt ansvar for overtrædelse af den finansielle lovgivning. Udvalget skal desuden vurdere behovet for at skærpe den erstatningsretlige ansvarsvurdering af ledelsen i virksomheder.

Professor Lasse Lund Madsen glæder sig til det kommende arbejde i udvalget og udtaler i den forbindelse:

”Noget af det mest fundamentale inden for juraen er den retlige ansvarsbedømmelse. Jeg har gennem årene – både som forsker og praktiker – beskæftiget mig en del med erhvervsstrafferetlige sager. Men det har i sagens natur primært været i et bagudrettet perspektiv. Nu får jeg, sammen med de øvrige medlemmer af udvalget, lejlighed til at være med til at præge den fremadrettede retsudvikling. Og der er f.eks. ikke tvivl om, at det strafferetlige ledelsesansvar godt kunne trænge til at blive kigget efter i sømmene. Samtidig er der lagt op til, at vi i udvalget skal fokusere bredere og også inddrage det erstatningsretlige perspektiv. Alt i alt ser kommissoriet super spændende ud.”

Ansvarsudvalgets medlemmer
Ansvarsudvalget har 10 medlemmer, heraf 3 eksterne eksperter, som skal afrapportere i midten af 2020 om deres arbejde:

  • Højesteretsdommer Jan Schans Christensen (formand)
  • Professor ved Københavns Universitet Vibe Garf Ulfbeck
  • Professor ved Århus Universitet Lasse Lund Madsen
  • Forhenværende nationalbankdirektør Torben Nielsen
  • Afdelingschef i Justitsministeriet Lennart Houmann
  • Statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen
  • Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kirsten Dyrman (konstitueret)
  • Finansdirektør i Erhvervsministeriet Steen Lohmann Poulsen
  • Vicedirektør i Finanstilsynet Rikke-Louise Ørum Petersen
  • Vicedirektør i Finansiel Stabilitet Marianne Simonsen

Se pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Se kommissorium for Udvalget om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder