Priser

Professor Karsten Revsbech modtager Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat

For sit værk "Forvaltningsret - almindelige emner" får Karsten Revsbech den 10. juni overrakt en prismedalje i sølv ved en ceremoni i Højesteret.

Bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat har besluttet at uddele to af legatets prismedaljer i sølv til AU-professor Karsten Revsbech og Joseph Lookofsky fra Københavns Universitet. Tildelingen af sølvmedaljen er en anerkendelse af modtagernes indsats for at skaffe egnede lærebøger til det juridiske studium og gives for et værk.

Karsten Revsbech er professor i Forvaltningsret ved Aarhus Universitet og modtager medaljen for værket "Forvaltningsret - almindelige emner". Joseph Lookofsky modtager sin sølvmedalje for værket Understanding the CISG.

Retsvidenskabens fader

Anders Sandøe Ørsted, som levede fra 1778 til 1860 bliver i folkemunde kaldt den danske retsvidenskabs fader. Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat blev stiftet i 1851 for at markere 50-året for Anders Sandøe Ørsteds indtrædelse i statslig tjeneste, som assessor i Hof- og Stadsretten d. 29. maj 1801.

Hædersmedaljen i guld blev uddelt første gang i 1851 til Ørsted selv og er siden givet til bl.a. Carl Goos i 1895, Alf Ross i 1971, til Ernst Andersen og Knud Illum i 1978, til Bernhard Gomard i 1995, Knud Waaben i 1998 og senest til Ole Lando i 2010.

Overrækkelse i Højesteret 10. juni

Medaljeoverrækkelsen finder sted den 10. juni kl. 16 i Højesteret i København, hvor uddelingen af priser sker i 1. afdelings retssal med en efterfølgende reception.

Yderligere information

Professor i forvaltningsret Karsten Revsbech
Mail: kre@law.au.dk
Tlf.: 87165718