Nyt og trimmet Konkurrenceråd med hele to forskere fra Aarhus BSS

Professor i økonomi Philipp Schröder og lektor i jura Pernille Wegener Jessen sidder begge med rundt om bordet i det nye Konkurrenceråd, som er gået fra at have 18 til blot 7 medlemmer.

02.10.2015 | Ingrid Marie Fossum

Konkurrencerådet træffer afgørelse indenfor konkurrencelovens anvendelsesområde i sager af principiel eller særlig stor betydning, eksempelvis vedrørende større fusioner, konkurrencebegrænsende aftaler eller virksomheders misbrug af dominerende stilling. Foto: Colourbox

Konkurrencerådet træffer afgørelse indenfor konkurrencelovens anvendelsesområde i sager af principiel eller særlig stor betydning, eksempelvis vedrørende større fusioner, konkurrencebegrænsende aftaler eller virksomheders misbrug af dominerende stilling. Foto: Colourbox

Pernille Wegener Jessen

Pernille Wegener Jessen

Philipp Schröder

Philipp Schröder

Den 1. juli i år blev Konkurrencerådet reduceret fra 18 til 7 medlemmer, hvoraf to er fra Aarhus BSS. Professor Philipp Schröder og lektor Pernille Wegener Jessen har allerede taget fat på deres vigtige hverv og bidrager nu til, at konkurrencen i erhvervslivet fremmes til gavn for forbrugerne, som hermed sikres konkurrencedygtige priser.

”Ligesom det tidligere Konkurrenceråd, træffer det nye Konkurrenceråd afgørelse indenfor konkurrencelovens anvendelsesområde i sager af principiel eller særlig stor betydning, eksempelvis vedrørende større fusioner, konkurrencebegrænsende aftaler eller virksomheders misbrug af dominerende stilling,” forklarer Pernille Wegener Jessen.

”Herudover har det nye Konkurrenceråd fået det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven, ligesom Rådet nu godkender konkurrenceanalyser iværksat på styrelsens eget initiativ,” forklarer Pernille Wegener Jessen om det nye Konkurrenceråds rolle.

Forskning og viden til gavn for erhvervslivet og forbrugerne

Philipp Schröder peger på betydningen, som hans og Jessens rolle i Konkurrencerådet har for Aarhus BSS:

”Ud over de opgaver som mest minder om almindelig bestyrelsesarbejde kan vi som Konkurrencerådets eksperter netop bidrage til, at forskningsviden kommer i anvendelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,” siger han og fortsætter: 

”KFST daglige arbejde forgår netop på grænsefladen mellem Jura og Økonomi, og her har vi en bred fundament af viden og forskning på Aarhus BSS, som igennem vores arbejde i Konkurrencerådet kan komme i anvendelse.” 

Med hele to medlemmer i rådet sikrer vi, at forskning og viden fra Aarhus BSS finder vej ud, hvor den kan omsættes til gavn for det danske erhvervsliv og for forbrugerne.

Fakta:

Det nye Konkurrenceråd består af:

  • Christian Schultz, økonom, professor og institutleder ved Københavns Universitet. Nuværende formand og også formand for det nye råd
  • Caroline Heide-Jørgensen, jurist og professor ved Københavns Universitet. Nuværende næstformand og også næstformand for det nye råd
  • Philipp Schröder (nyt medlem), økonom og professor ved Aarhus BSS
  • Pernille Wegener Jessen, jurist og lektor ved Aarhus BSS
  • Jan-Erik Svensson (nyt medlem), tidligere partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel
  • Vibeke Krag (nyt medlem), cand. jur., professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere koncerndirektør i Codan.
  • Torsten Ringberg (nyt medlem), professor ved Copenhagen Business School

Tidligere Aarhus BSS-medlemmer:

Lektor Pernille Wegener Jessen sad også i det tidligere Konkurrenceråd, i 2009-2012 som suppleant og i 2012-2015 som fast medlem.

Professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen sad desuden også i det tidligere Konkurrenceråd fra 2005-2015.

Navne