Nyt forskningscenter stiller skarpt på Arktis, menneskerettigheder og kontrakter

Den dybt komplicerede lovgivning på tværs af lande og på tværs af offentlige og private aktører i bl.a. Arktis er fokus i det nye forskningscenter INTRAlaw, som i dag åbnede officielt på Aarhus Universitet.

24.10.2014 | Andreas G. Jensby

Fint fremmøde til INTRAlaw's åbningsseminar på Aarhus Universitet

Adjungeret professor Ed Canuel (tv.) og professor Ellen Margrethe Basse i snak om forskningen i Arktis.

De fire forskningskoordinatorer. Fra venstre: Ellen Margrethe Basse, Jens Vedsted-Hansen, Simon Engell Kamper og Hans Henrik Edlund.

Forskningscenteret International and Transnational Tendencies in Law (INTRAlaw) på Juridisk Institut på Aarhus Universitet åbnede i dag officielt med et heldagsseminar på universitetet.

Her var der bl.a. gæsteoplæg fra centerets nye adjungerede professor, Ed Canuel, fra U.S. Military Academy i New York og fra professor Mark Gibney fra University of North Carolina samt fra professor MSO fra Aarhus Universitet, René Franz Henschel.

INTRAlaw har fået bevilget 4 millioner kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond og har sit hovedfokus på den udvikling af retten, der sker som følge af globalisering, internationalisering, europæisering og andre former for inter- eller transnational aktivitet.

Fire forskningsområder under samme paraply
INTRAlaw har fire fokusområder i deres forskning:

  1. Nye skæringspunkter i nordisk ret
  2. Globaliseret erhvervsliv
  3. Transnationale menneskerettigheder
  4. Retsudviklingen i Grønland og Arktis

Yderligere information

Jens Vedsted-Hansen, professor og centerleder
Mail: jvh@law.au.dk
Tlf.: 8716 5741

Forskningsnyhed