Nye lektorer, adjunkter og en ny postdoc

Fem medarbejdere på Juridisk Institut har fået nye titler, og en ny postdoc er kommet til CREDI.

28.09.2018 | Michael Schrøder

Juridisk Institut

Juridisk Institut

Ole Terkelsen

Ole Terkelsen

Graham Butler

Graham Butler

Astrid Millung-Christoffersen

Astrid Millung-Christoffersen

Kristian Graven Nielsen

Kristian Graven Nielsen

Line Herman Langkjær

Line Herman Langkjær

Nye lektorer på Juridisk Institut:

Ole Terkelsen blev cand.jur. fra Aarhus BSS i 2007, hvorefter han i seks år arbejdede som fuldmægtig i henholdsvis Datatilsynet og Justitsministeriet.

I 2013 vendte Ole Terkelsen tilbage til Juridisk Institut som Ph.d.-studerende, og blev i 2016 ansat som adjunkt.

Ole Terkelsens forskning er især inden for folke- og statsret, og han underviser i folkeret, forvaltningsret og statsforfatningsret.

Han er desuden formand for Taksationsmyndigheden i henhold til loven om fremme af vedvarende energi og assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling. I perioden 2009-2011 var han desuden særlig sagkyndig i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Graham Butler fik sin Ph.d.-grad i 2017 fra Københavns Universitet. Samme år blev han ansat som adjunkt på Juridisk Institut på Aarhus BSS.

Han forsker og underviser i EU-ret, EU forfatningsret, EU’s indre marked, og europæisk integration. Han er også forfatter til bogen 'Constitutional Law of the EU’s Common Foreign and Security Policy: Competence and Institutions in External Relations' (Oxford: Hart Publishing, 2019).

Sidste år modtog Graham Butler et Starting Grant på 1,25 mio. kr. af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Astrid Millung-Christoffersen blev cand.jur. ved Aarhus Universitet i 2013.

Fra 2011-2015 var hun ph.d.-stipendiat i formueret. 

I 2015 opnåede hun Ph.d.-graden, og Astrid Millung-Christoffersen blev ansat som videnskabelig assistent på Juridisk Institut.

I 2016 blev hun ansat som adjunkt i formueret, og fra 2017-2018 har hun postdoc-bevilling fra Carlsbergfondet. 

Hendes forskningsområde er formueret -herunder tingsret og panteret

Nye adjunkter:

Kristian Graven Nielsen er cand.jur. fra Juridisk Institut på Aarhus BSS i 2012. Herefter blev han ansat som advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Abel & Skovgaard Larsen i Aarhus og i 2014 hos LETT (nu DLA Piper). Her blev han også advokat, inden han vendte tilbage til forskningen med et Ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut i 2015.

Kristian Graven Nielsen forsvarede i juni i år sin Ph.d.-afhandling om ”Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger – set fra bestyrelsens perspektiv”.

Han forsker i boligret og erstatningsret og underviser i aftaleret og erstatningsret.

Line Herman Langkjær er cand.jur. fra Aarhus BSS i 2008 og var ansat som advokatfuldmægtig i advokatfirmaet LETT fra 2008 og frem til 2012, hvor hun fik sin advokatbestalling. Efterfølgende var hun ansat som advokat hos LETT frem til 2015, hvor hun fik et Ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut.

Line Herman Langkjær forsvarede sin Ph.d.-afhandling med titlen ”De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område - i lyset af EU’s insolvensforordning” i august i år.

Ny postdoc:

Kalpana Tyagi er blevet ansat som postdoc på forskningscentret CREDI.

Hun fik en bachelor i Business Studies på University of Delhi i Indien i 2002, og arbejdede derefter som Marketing and Business Development Manager i New Delhi.

I 2008 lagde hun en LLB-grad i jura fra Faculty of Law fra University of Delhi oven i sit cv og året efter en LLM-grad.

I 2012 tog hun en European Master in Law & Economics fra universiteterne i Bologna, Gent og Hamburg og startede umiddelbart efter som Ph.d.-studerende på Max Planck Institute for Innovation and Competition i München.

Hun skal i november forsvare sin ph.d.-afhandling med titlen: ’Promoting ”Competition in Innovation” through Effective Merger Control in the ICT Sector – A Comparative and Interdisciplinary Study’.

Navne