Ny vækstmodel skal styrke små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark får nu muligheden for at indgå i et nyt og vækstfokuseret projekt . Bag projektet står PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, som har sat sig for i fællesskab at styrke SMV’erne og deres konkurrenceevne.

25.10.2012 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i dansk økonomi og kan løfte Danmark ud af krisen. Det er derfor vigtigt at styrke deres konkurrenceevne og produktivitet samt understøtte deres vækstpotentiale. Med det konkrete mål at bidrage til vækst og udvikling af små og mellemstore virksomheder har PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences derfor indgået en ambitiøs samarbejdsaftale på området. Samarbejdet er døbt Vidensforum - for Små og Mellemstore Virksomheder.

Som første fælles projekt skal Vidensforum udvikle, implementere og teste en vækst- og udviklingsmodel. Målet hermed er at undersøge, om man ved at kombinere løbende individuel sparring med virksomhedens ledelse, læringsmoduler og netværksaktiviteter kan bidrage til værditilvækst i virksomhederne. Imens virksomhederne gennemgår vækstmodellens 3-årige forløb, følges deres udvikling af forskere for at vurdere effekten af de forskellige tiltag. Projektet kommer til at bestå af 30 virksomheder fordelt ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark. 

Fremgang sort på hvidt
Projektet har allerede gennemgået den første testfase succesfuldt. Her var virksomheden Valeur en af testvirksomhederne. Virksomhedens primære produkt og ydelse ligger inden for opsøgende salgsarbejde, og partner og salgs- og marketingschef Klaus Leffers ser det som en stor kvalitet ved projektet, at det tager udgangspunkt i ”vores forretning, vores tal, vores kunder og vores medarbejdere”, som han udtrykker det:

- Det kører ikke på et overordnet teoretisk niveau, men er meget specifikt og foregår hos os. Over et treårigt forløb vil man sort på hvidt kunne se, hvordan forskellige interne tiltag har øget værdien af éns virksomhed, siger Klaus Leffers.

Den vurdering kommer ikke fra en hvilken som helst virksomhed. Valeur, der har afdeling i både Viby J og København SV, blev i 2010 kåret som supergazelle-virksomhed af Børsen sammen med 12 andre virksomheder. For at blive udnævnt til supergazelle skal virksomheden have været kåret som gazelle minimum fem år i træk.

Ny viden
Det er en af Vidensforums målsætninger løbende at bidrage til forskellige aktiviteter inden for efteruddannelse skræddersyet til målgruppen. I april 2013 udbydes således det første temamøde, og i efteråret 2013 udbydes Vidensbrunch for ejerledere. Her skal virksomhederne, med afsæt i aktuel viden, arbejde i workshops og netværk med aktuelle udfordringer.

Herudover vil der også løbende blive igangsat nye forskningsprojekter for at producere viden om og til SMV’erne. For at sikre, at forskningsprojekterne har relevans for virksomhederne, bliver de designet i aktiv dialog med disse. Alle forskningsprojekterne forankres i en international forskergruppe ved Aarhus Universitet.

Fakta om Vidensforum

 • PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences har skabt partnerskabet Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder.
 • Vidensforum har fokus på udvikling af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vækstmodellen er blot det første af en række initiativer. 
 • Vidensforum definerer, i tråd med danske erhvervsorganisationer som f.eks. Håndværksrådet, små og mellemstore virksomheder som virksomheder med under 100 ansatte

Kent Hedegaard, partner, PwC; Mette Neville, professor, ph.d., Aarhus Universitet; Nils Henrik Wegener partner, PwC; Tina Fugl senior marketingkonsulent, Nykredit og Lene Qvist, områdedirektør, Nykredit.

Foto: Projektgruppen fra venstre mod højre Kent Hedegaard, partner, PwC; Mette Neville, professor, ph.d., Aarhus Universitet; Nils Henrik Wegener partner, PwC; Tina Fugl, senior marketingkonsulent, Nykredit og Lene Qvist, områdedirektør, Nykredit. 

Ambitionen for Vidensforum er at bidrage til:

 • fortsat vækst og produktivitet i virksomhederne
 • forbedret konkurrenceevne
 • værditilvækst og skabelse af flere arbejdspladser
 • at tilføre viden og kompetencer til ledelsen

Det skal opfyldes ved, i dialog og samarbejde med SMV’erne, at:

 • undersøge, hvad der driver og hæmmer vækst i virksomhederne
 • producere og formidle viden til og om virksomhederne
 • yde løbende sparring inden for ledelse, strategi og økonomi
 • udbyde netværksarrangementer
 • udvikle redskaber skræddersyet til målgruppen

www.vidensforum.dk
På samarbejdets hjemmeside (www.vidensforum.dk) vil al relevant viden og information blive opsamlet og formidlet. Her kan man også tilmelde sig informationsmøde om vækstmodel-projektet.

Fakta om Vækstmodel-projektet

 • 30 små og mellemstore virksomheder indbydes til et 3-årigt udviklings- og læringsforløb

Forløbet indeholder:

 • Fastlæggelse af lederprofil
 • Indledende analyse af virksomheden
 • Oversigt over forretningsudvikling og værdiskabelse over de tre år
 • Unik model til arbejdet med strategi- og forretningsplan
 • Kvartalsvis sparring og opfølgning i virksomheden
 • Ni læringsmoduler inden for ledelse, strategi og økonomi
 • Netværksaktiviteter med andre ledere
 • Afslutningsrapport

 

Relaterede nyheder: Fremgang og forbedring kan ikke undgås

KONTAKT:

Aarhus Universitet, School of Business and Social Science
Professor Mette Neville,
Juridisk Institut,
Bartholins Allé 16?
8000 Aarhus C

T: +45 8716 4917?
M: + 45 3020 1870
M: men@asb.dk?
Web

PwC
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Partner Nils Henrik Wegener
Strandvejen 44
2900 Hellerup

T: +45 3945 9540?
M: + 45 2323 9803
E-mail: nhw@pwc.dk
www.pwc.dk

Nykredit
Kommunikationsdirektør Nels Petersen
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

T: +4544551470
M: +45 2022 2272
E-mail: np@nykredit.dk

Valeur
Partner, salgs- og marketingschef
Klaus Leffers
M: +45 2684 6212
E-mail: kl@valeur.dk

Videnudveksling, Offentligheden/ Pressen