Ny stor opslagsbog om EU-ret udgivet af forskere ved Juridisk Institut

Lektor Graham Butler er medredaktør på bogen EU External Relations Law: The Cases in Context, der blev udgivet i sommeren 2022 af Hart Publishing/Bloomsbury og indeholder kapitler skrevet af en række forskere ved Juridisk Institut.

I sommeren 2022 udkom en ny bog med titlen ’EU External Relations Law: The Cases in Context’ (Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury), med Graham Butler, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet som medredaktør.

Bogen markerer 50-året for den betydningsfulde ERTA-doktrin i EU-retten, der definerer doktrinen om Unionens underforståede eksterne kompetence, og analyserer og kontekstualiserer hele bredden af EU's lovgivning om eksterne forbindelser gennem en systematisk redegørelse af emnet fra sag til sag. Dette skyldes, at hele den retlige ramme for EU's eksterne forbindelser er blevet bygget op fra bunden af EU-Domstolens retspraksis gennem det sidste halve århundrede.

Bogen udgør et større samarbejde mellem Juridisk Institut, Aarhus Universitet og University of Groningen i Holland. Bogen indeholder 92 kapitler med mere end 101 forfattere, herunder etablerede akademiske forskere fra Europas førende universiteter; dommere, tidligere dommere og generaladvokater for EU-Domstolen og EU-Retten; dommere ved nationale domstole, herunder højesteret og forfatningsdomstole; repræsentanter for EU-institutioner og medlemsstater; embedsmænd og offentligt ansatte ved nationale ministerier og internationale organisationer; og jurister inden for EU-ret.

Bogen indeholder kapitler af præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol, Koen Lenaerts, og den første generaladvokat for Den Europæiske Unions Domstol, Maciej Szpunar.

Nuværende og tidligere jurister ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, der har bidraget til forskellige kapitler i bogen, omfatter Graham Butler, Louise Halleskov, Katarina Hyltén-Cavallius, Hannes Lenk og Karsten Engsig Sørensen. Yderligere dansk samarbejde involverede jurister fra andre danske universiteter, de danske domstole, jurister hos Kammeradvokaten og Justitsministeriet.

Bogen lanceres i efteråret 2022 på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek af Lars Bay Larsen, Vicepræsident og dommer ved EU-Domstolen og tidligere dommer ved Danmarks Højesteret.

Yderligere information om bogen kan findes på forlagets hjemmeside her og her.