Ny lektor med fokus på menneskerettigheder og EU

Louise Halleskov Storgaard er ansat som lektor i EU-ret og Menneskeret på Juridisk Institut. EU’s håndtering af asylkrisen er blandt de ting, hun har fokus på i sin forskning.

Louise Halleskov Storgaard
Louise Halleskov Storgaard

Louise Halleskov Storgaard er pr. 1. november 2016 blevet ansat som lektor i EU-ret og Menneskeret på Juridisk Institut på Aarhus BSS – Aarhus Universitet.

Dermed forlænger hun tilværelsen på det sted, hvorfra hun i 2005 fik sin kandidatgrad, i 2014 sin ph.d.-grad, for hvilken hun i øvrigt modtog Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d. pris, og hvor hun de senere år har haft en treårig post.doc. stilling bevilget af Max Sørensens Mindefond.

”Jeg er glad for at få muligheden for at fortsætte mit arbejde med de mange aktuelle og komplicerede menneskerettighedsspørgsmål, der er opstået i EU i de senere år og ikke mindst samarbejdet med en masse dygtige kollegaer inden for samme og relaterede forskningsfelter,” siger Louise Halleskov Storgaard.

Krydsfeltet mellem EU og menneskerettigheder

På Juridisk Institut bliver hun tilknyttet de to forskningsgrupper inden for hhv. EU- og International ret samt Offentlig ret.

Sammen med førstnævnte gruppe har hun netop været medarrangør på en stor international forskerkonference om fremtidens menneskerettigheder, og lige præcis krydsfeltet mellem EU og menneskerettigheder er omdrejningspunktet for hendes igangværende forskning i EU’s Charter og EU-landenes håndtering af asylkrisen.

Stor erfaring i en forskermæssig ung alder

Udover to børn kan Louise Halleskov Storgaard - i en forskermæssig relativ ung alder - allerede præsentere et flot CV, som bl.a. indeholder et et-årigt forskningsophold på University of Cambridge, ansættelser som fuldmægtig i Justitsministeriet og Integrationsministeriet, medlemskab af Flygtningenævnet og en række legater og bevillinger.

Derudover har hun bl.a. undervist i Folkeret på Københavns Universitet, publiceret en masse forskningsartikler, indlæg m.v. i både danske og internationale tidsskrifter, bøger og blogs, og er hyppig gæst i medierne og deltager i offentlige arrangementer om menneskeretlige spørgsmål.

Se alle Louises aktiviteter og publikationer i hendes CV.

Yderligere information

Louise Halleskov Storgaard, lektor, ph.d.
Juridisk Institut, Aarhus BSS
Tlf.: 8716 5939
Mobil: 2648 4675
Mail: lhs@law.au.dk