Ny forskning i folkeret gavner studerende

Juridisk institut på Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 6 mio. kr. fra Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond. Bevillingen skal styrke folkeret og kommer i høj grad de jurastuderende til gode.

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindefond har indgået en historisk aftale med Aarhus Universitet. Mindefonden har tildelt en bevilling på 6 mio. kr. til folkeretsstudier på Juridisk Institut.

Over de næste ni år skal pengene bruges til at styrke den klassiske folkeret. Folkeretten er et retssystem, der regulerer forhold mellem stater og ser på de traktater, der indgås mellem to eller flere lande. Centralt for folkeretten er spørgsmålet om en stats rettigheder og pligter.

Stor betydning for studerende
Historisk set er mindefondens bevillinger gået til unge forskeres udlandsophold, men som noget nyt kan bevillingen også få stor betydning for studerende. Håbet er at gøre flere studerende interesserede i netop folkeret. 

 - Folkeretten er i dag et vigtigt retsområde, men faget kunne godt have en større plads i de studerendes bevidsthed, og vi ønsker at få fat i de dygtigste studerende, siger professor i folkeret og EU-ret ved Juridisk Institut Jens Hartig Danielsen.

Han glæder sig over den store bevilling og forklarer, at Mindefonden bl.a. ønsker at få fat i de studerende gennem Max Sørensen Fellowships (scholarstipendier) og en række prisopgaver, som udskrives årligt på Aarhus Universitet.

Jens Hartig Danielsen håber, at mange studerende vil få øjnene op for folkeretten og de muligheder, som den store bevilling bringer med sig. Han anslår, at bevillingen hvert år vil kunne komme 5-6 studerende til gavn de følgende ni år. 

- Det er en fantastisk mulighed, hvis man er specialestuderende, siger han.

Et Max Sørensen Fellowship indebærer bl.a. vejledning, kontor på instituttet og adgang til instituttets faciliteter i øvrigt. 

Fakta om professor dr. jur. Max Sørensen

  • Professor, dr. jur. Max Sørensens Mindefond blev oprettet i 1991.
  • Fra 1947 fungerede Max Sørensen som professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet, indtil han i 1972 tiltrådte stillingen som den første danske dommer ved den daværende EF-Domstol.
  • Hvert år afholder mindefonden og Juridisk Institut en forelæsning, hvor en fremtrædende jurist forelæser over et emne inden for et af de emner, som Max Sørensen beskæftigede sig med.

Yderligere information

 Jens Hartig Danielsen

Jens Hartig Danielsen, professor, dr. jur. , Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
E-mail: jd@jura.au.dk
Tlf.: 8716 5723
Web